Poradnie psychologiczne  (3)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5

Dzia­łal­ność Poradni obej­muje Dziel­nicę Praga Pół­noc i skie­ro­wana jest do dzieci w wieku: od 0 do 3 lat, przed­szko­la­ków, dzieci ze szkół...
opinie: 3
Praga Północ
ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa
opinie: 1
Praga Południe
ul. Kordeckiego 54
04-330 WarszawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 3 lat, przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz uczniów szkół średnich. Swoją wiedza i umiejętnościami służą...
opinie: 3
Praga Południe
ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa