Instytucje (518)

Praga Południe ul. | Arabska 3 | 03-977 Warszawa
opinie: 17

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających....

Praga Południe ul. | Meissnera 12 | 03-982 Warszawa
opinie: 0

Stowarzyszenie skupia specjalistów, którzy chcą nieść pomoc osobom, które jej potrzebują. W ramach Stowarzyszenia prowadzimy Centrum INGENIUM oferujące wiele form bezpłatnej pomocy osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom. Pomoc w Centrum kierowana jest do dzieci,...

Praga Północ ul. | Białostocka 9 | 03-741 Warszawa
opinie: 5

Agencja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.30 i 15.00 i 18.00

Praga Południe ul. | Ostrzycka 2/4 | 04-035 Warszawa
opinie: 1

Klub osiedlowy "Groszek" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyczółek Grochowski" Prowadząca: Brygida Dudkiewicz

Praga Północ ul. | Środkowa 9 | 03-430 Warszawa
opinie: 0

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" - Ognisko Praga Godziny pracy Ogniska: poniedziałek: 12.00-18.00 wtorek: 13.00-18.00 środa: 13.00-18.00 czwartek: 13.00-18.00 piątek: 12.00-17.00

Praga Północ ul. | Namysłowska 1 | 03-454 Warszawa
opinie: 44

Filia Szkoła Podstawowa nr 258 im. Gen. Jakuba Jasińskiego mieści od 2008 na Nowej Pradze przy ulicy Namysłowskiej 1 w Warszawie.

Praga Północ ul. | Namysłowska 10 | 03-455 Warszawa
opinie: 5

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 działa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38. Kształcimy od lutego 1997 roku.

Praga Północ ul. | Namysłowska 10 | 03-455 Warszawa
opinie: 3

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 przy ulicy Namysłowskiej 10 na Pradze Północ w Warszawie tworzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  51 im. M. Grzegorzewskiej Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Praga Północ ul. | Okrzei 28 | 03-710 Warszawa
opinie: 0

Wierzymy, że pielęgnowanie miejskich podwórek może iść w parze z rozwijaniem pasji czytelniczych. Co więcej uważamy, że ogrodnictwo i czytelnictwo to działania społeczne. Zbieranie książek czy zbieranie nasion jest zadaniem karkołomnym, gdy jest czynione w...

Praga Południe ul. | Pawlikowskiego 3 | 03-983 Warszawa
opinie: 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, przy ulicy Pawlikowskiego 3 na Gocławiu jest placówką oświatowo - wychowawczą, prowadzącą zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej i dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Praga Południe ul. | Dwernickiego 29a | 04-396 Warszawa
opinie: 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 działające przy ul. J. Dwernickiego 29a na Grochowie i jest placówką samorządową działającą w godzinach popołudniowych na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Grochowa. Celem działalności OPP nr 3 jest kształtowanie i rozwijanie...

Praga Południe ul. | Nobla 18/26 | 03-930 Warszawa
opinie: 4

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana na Saskiej Kępie przy ul.  A. Nobla 18/26 jest publiczną placówką oświatową - placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym, dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym oraz...

Praga Południe ul. | Al. Stanów Zjednoczonych 24 | 03-964 Warszawa
opinie: 10

Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej przy Zespole Szkół Łączności klasy: klasa artystyczna - (zajęcia teatralno-wokalne) o programie rozszerzonym z języka polskiego i historii języki: angielski, niemiecki, francuski klasa sportowo interdyscyplinarna -...

Praga Południe ul. | Al. Stanów Zjednoczonych 24 | 03-964 Warszawa
opinie: 0

Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego przy Zespole Szkół Łączności kształci w zawodach: technik informatyk technik telekomunikacji technik teleinformatyk Sekretariat czynny: od pon. do pt. w godz.  8.00 - 16.00

Praga Południe ul. | Al. Stanów Zjednoczonych 24 | 03-964 Warszawa
opinie: 0

W skład Zespół Szkół Łączności wchodzą: Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 55 Sekretariat czynny: od pon. do pt. w godz.  8.00 - 16.00

Praga Południe ul. | Saska 78 | 03-914 Warszawa
opinie: 1

Nasze Technikum Nr 27 od 2010 roku kształci w zawodzie technik usług fryzjerskich. hnik usług fryzjerski

Praga Południe ul. | Saska 78 | 03-914 Warszawa
opinie: 0

Nauka w naszym Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego "CHEMIK" trwa cztery lata i koczy się maturą.

Praga Południe ul. | Saska 78 | 03-914 Warszawa
opinie: 0

Decyzją Kuratorium Oświaty Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 15 lipca 1993 roku. Wkrótce potem, bo 1 września tegoż właśnie roku, rozpoczęło swą działalność w ramach Zespołu Szkół Nr 21 przy ulicy Saskiej 78 na Saskiej Kępie.

Praga Południe ul. | Saska 78 | 03-914 Warszawa
opinie: 5

W skład Zespół Szkół nr 21 wchodzą: LXXXVII LO im. gen. L. Okulickiego Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego Policealna Szkoła nr 1

Praga Północ ul. | Śnieżna 3 | 03-750 Warszawa
opinie: 3

Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarządowych im. Józefa Szewczyka powstała w 1998 r. z inicjatywy Tadeusza Szewczyka aby tym sposobem uhonorować społeczną działalność jego ojca Józefa. Od chwili powstania fundacja aktywnie angażuje się w działania na rzecz...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia