Organizacje  (46)

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówka przeznaczona dla kobiet przewlekle...
opinie: 32
Praga Południe
ul. Hetmańska 44
04-305 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Placówka przeznaczona jest dla kobiet przewlekle somatycznie...
opinie: 10
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 4B
03-772 WarszawaOPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o...
opinie: 1
Praga Południe
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
OPS Dział Pomocy Specjalistycznej

Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście C), Kierownik – Ewa Bachanek-Znamierowska
opinie: 1
Praga Południe
ul. Paca 42
04-386 Warszawa
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 2

Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca mieszkańców osiedli: Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław Lotnisko.
opinie: 7
Praga Południe
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 1

Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca mieszkańców osiedli: Kamionek i Grochów.
opinie: 1
Praga Południe
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko"

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko" powstało w 2004 r. na warszawskiej Pradze Południe jako wspólna inicjatywa pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz...
opinie: 2
Praga Południe
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych

Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych, której siedzibą jest Kępa Cafe jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, realizuje różnorodne działąnia...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Finlandzka 12a/12
03-903 Warszawa
Stowarzyszenie Aktywnych...

Istniejemy po to, aby w oparciu o wartości chrześcijańskie wspierać rozwój mieszkańców Warszawy, poprzez odpowiadanie na potrzeby społeczne, aktywizowanie kulturalne i...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Stanów Zjednoczonych 20/99
03-964 Warszawa
Stowarzyszenie ulicy Szerokiej

Celem naszego Stowarzyszenia jest: Kultywowanie tradycji historycznej wielo-kulturowości, tworzonej przez ludność Warszawy na obszarze wokół dawnej ulicy Szerokiej, obecnie...
opinie: 0
Praga Północ

Fundacja Sztuki ARTERIA

ARTERIA: 1. ważna droga komunikacyjna lądowa (np. linia kolejowa, główna ulica miasta) lub wodna (np. kanał, rzeka), przystosowana do dużego ruchu pojazdów ; szlak, trasa...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
Związek Stowarzyszeń Praskich

O nas: Jesteśmy kontynuatorami utworzonego w 1917 r przez organizacje z terenu dzisiejszych czterech dzielnic Pragi Związku Stowarzyszeń Praskich. Obecny Związek powstał...
opinie: 0
Praga Północ
ul. Jagiellońska 88 wej. E p. 205
00-987 Warszawa
Stowarzyszenie CREO

Zarząd: Ewa Komendowska - prezes Anna Szyszkowska - wiceprezes-sekretarz Beata Pankau - skarbnik Misja: Działania na rzecz ogółu społeczności i prowadzenie społecznie...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Dobrowoja 8 lok. 2
04-003 Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Towarzystwo Przyjaciół Pragi powstało 11-05-1915 r. i mieściło się w lokalu budynku przy ulicy Brukowej 2 (obecnie Stefana Okrzei). Prezes: Piotr Stryczyński Historia:...
opinie: 1
Praga Północ
ul. Stalowa 28
03-426 Warszawa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami...

Stowarzyszenie powstało w 1998 r. z inicjatywy specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów) oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Od czerwca 2005 r....
opinie: 0
Praga Północ
ul. Targowa 66 m. 23
03-734 Warszawa
VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów

Wydawnictwo VERBINUM zostało założone w stanie wojennym w 1982 roku. Verbinum ma przede wszystkim za zadanie słowem drukowanym realizować charyzmat Zgromadzenia Słowa...
opinie: 3
Praga Południe
ul. Ostrobramska 98
04-118 Warszawa
Wydawnictwo Salezjańskie

Książki naszego wydawnictwa są skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Pozycje katechetyczne oraz wychowawczo-pedagogiczne są pomocą dla rodziców,...
opinie: 1
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
GPAS Praga

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej i pedagogiki środowisk otwartych na terenie dzielnicy...
opinie: 0
Praga Północ
ul. Szymanowskiego 3/63a
03-477 Warszawa
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest kościelną instytucją charytatywną, koordynującą dzieła miłosierdzia na terenie naszej diecezji. Jeśli zechcesz wesprzeć nasze...
opinie: 2
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie Pod wezwaniem Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest placówką niepubliczną powołaną dekretem...
opinie: 7
Praga Południe
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa

1 | 2 | 3 |