Organizacje  (47)

Stowarzyszenie Pracownie Twórcze

Artyści: Anna Lea Chojnacka Marzena Turek Gaś Dorota Łacek Gorczyca Tomasz Komar Kopcewicz Teresa Pastuszka Kowalska Dariusz "Kodar" Kowalski Dariusz Kunowski Małgorzata...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Lubelska 30/32
03-802 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówka przeznaczona dla kobiet przewlekle...
opinie: 32
Praga Południe
ul. Hetmańska 44
04-305 WarszawaDom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Placówka przeznaczona jest dla kobiet przewlekle somatycznie...
opinie: 10
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 4B
03-772 Warszawa
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o...
opinie: 1
Praga Południe
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
OPS Dział Pomocy Specjalistycznej

Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście C), Kierownik – Ewa Bachanek-Znamierowska
opinie: 1
Praga Południe
ul. Paca 42
04-386 Warszawa
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 2

Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca mieszkańców osiedli: Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław Lotnisko.
opinie: 8
Praga Południe
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 1

Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca mieszkańców osiedli: Kamionek i Grochów.
opinie: 1
Praga Południe
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko"

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko" powstało w 2004 r. na warszawskiej Pradze Południe jako wspólna inicjatywa pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz...
opinie: 2
Praga Południe
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych

Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych, której siedzibą jest Kępa Cafe jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, realizuje różnorodne działąnia...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Finlandzka 12a/12
03-903 Warszawa
Stowarzyszenie Aktywnych...

Istniejemy po to, aby w oparciu o wartości chrześcijańskie wspierać rozwój mieszkańców Warszawy, poprzez odpowiadanie na potrzeby społeczne, aktywizowanie kulturalne i...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Stanów Zjednoczonych 20/99
03-964 Warszawa
Stowarzyszenie ulicy Szerokiej

Celem naszego Stowarzyszenia jest: Kultywowanie tradycji historycznej wielo-kulturowości, tworzonej przez ludność Warszawy na obszarze wokół dawnej ulicy Szerokiej, obecnie...
opinie: 0
Praga Północ

Fundacja Sztuki ARTERIA

ARTERIA: 1. ważna droga komunikacyjna lądowa (np. linia kolejowa, główna ulica miasta) lub wodna (np. kanał, rzeka), przystosowana do dużego ruchu pojazdów ; szlak, trasa...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
Związek Stowarzyszeń Praskich

O nas: Jesteśmy kontynuatorami utworzonego w 1917 r przez organizacje z terenu dzisiejszych czterech dzielnic Pragi Związku Stowarzyszeń Praskich. Obecny Związek powstał...
opinie: 0
Praga Północ
ul. Jagiellońska 88 wej. E p. 205
00-987 Warszawa
Stowarzyszenie CREO

Zarząd: Ewa Komendowska - prezes Anna Szyszkowska - wiceprezes-sekretarz Beata Pankau - skarbnik Misja: Działania na rzecz ogółu społeczności i prowadzenie społecznie...
opinie: 0
Praga Południe
ul. Dobrowoja 8 lok. 2
04-003 Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Towarzystwo Przyjaciół Pragi powstało 11-05-1915 r. i mieściło się w lokalu budynku przy ulicy Brukowej 2 (obecnie Stefana Okrzei). Prezes: Piotr Stryczyński Historia:...
opinie: 1
Praga Północ
ul. Stalowa 28
03-426 Warszawa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami...

Stowarzyszenie powstało w 1998 r. z inicjatywy specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów) oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Od czerwca 2005 r....
opinie: 0
Praga Północ
ul. Targowa 66 m. 23
03-734 Warszawa
VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów

Wydawnictwo VERBINUM zostało założone w stanie wojennym w 1982 roku. Verbinum ma przede wszystkim za zadanie słowem drukowanym realizować charyzmat Zgromadzenia Słowa...
opinie: 3
Praga Południe
ul. Ostrobramska 98
04-118 Warszawa
Wydawnictwo Salezjańskie

Książki naszego wydawnictwa są skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Pozycje katechetyczne oraz wychowawczo-pedagogiczne są pomocą dla rodziców,...
opinie: 1
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
GPAS Praga

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej i pedagogiki środowisk otwartych na terenie dzielnicy...
opinie: 0
Praga Północ
ul. Szymanowskiego 3/63a
03-477 Warszawa
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest kościelną instytucją charytatywną, koordynującą dzieła miłosierdzia na terenie naszej diecezji. Jeśli zechcesz wesprzeć nasze...
opinie: 2
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa

1 | 2 | 3 |