Praskie zabytki

12.03.2006

Młyn Michla i okolica w roku 200626.12.2005

Fort Śliwickiego na Golędzinowie10.07.2005

Fabryka Kemnitza ul. Mińska 7004.05.2005

Praska Stalownia ul. Szwedzka