Domy zakonne  (4)

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Nasz Dom Prowincjonalny mieści się na ulicy Kawęczyńskej 4a na Pradze.
opinie: 14
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 4a
03-772 Warszawa
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św....

Nasz Dom pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa został zbudowany i założony  przez Ekscelencję Ks. Biskupa w 1933 roku. Powołaniem Sióstr działających jest pomoc...
opinie: 3
Praga Południe
ul. Grochowska 365
03-822 WarszawaZgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Nasze Zgromadzenie nasze powstało w 1920 roku w Warszawie, jako odpowiedź na potrzeby ludu Bożego, a zarazem jako wyraz troski Założyciela, ks. I. Kłopotowskiego, o...
opinie: 1
Praga Północ
ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 Warszawa
Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od...

Nasz dom mieści się na ulicy Kawęczyńskej 69 na tyłach Bazyliki NSJ
opinie: 4
Praga Północ
ul. Kawęczyńska 69
03-775 Warszawa