Biuro Spraw Dekretowych szuka dawnych właścicieli Igańskiej 27

Dodano: 11.03.2023, modyfikacja: 11.03.2023
W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym nieruchomości przy ulicy Igańskiej 27 na Grochowie, Biuro Spraw Dekretowych w dniu 17 lutego 2023 roku zamieściło ogłoszenie, w którym poszukuje Henryki Nawrockiej zamieszkałej w Łodzi przy ul. Jaracza 82 m. 3 oraz Zofii Hajewskiej zamieszkałej przy ul. Igańskiej 27.Pół roku na zgłoszenie

Jak informuje urząd, w dniu 28 września 1949 roku został złożony wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, zwane dalej "Postępowaniem dekretowym") i od 30 lat tej sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo pochodzące od stron.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa strony postępowania dekretowego, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Urzędu, podając swój aktualny adres, a następnie w terminie kolejnych trzech miesięcy udowodniły swe prawa do nieruchomości, pod rygorem umorzenia postępowania dekretowego.

Zgodnie z art. 214b ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawa umorzenia postępowania dekretowego zachodzi, gdy organ wezwał nieustalone strony lub strony, których adresów nie ustalono, do uczestnictwa w postępowaniu przez ogłoszenie, a w sprawie nie wpłynęło żadne pismo pochodzące od wzywanej strony w przeciągu ostatnich 30 lat poprzedzających dzień publikacji ogłoszenia. Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywana strona nie zgłosiła swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodniła ich w terminie kolejnych 3 miesięcy lub nie wskazała swego adresu.


BSD/UM/TJ

Więcej na ten temat

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia