Budżet Pragi Północ w 2012 roku

Dodano: 02.01.2012, modyfikacja: 02.01.2012
Urząd Dzielnicy Praga PółnocBieżący rok nie będzie rokiem wielkich inwestycji. Okrojony budżet dzielnicy Praga Północ pozwoli jedynie na bieżące utrzymanie obiektów oraz  ukończenie tych już zaczętych.

Należą do nich m.in.:
- adaptacja obiektów przy ul. Otwockiej 3 na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i szkoły podstawowej za kwotę 2 mln zł,
- modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Ząbkowskiej za kwotę 4,8 mln zł,
- rewitalizacja ul. Ząbkowskiej za kwotę 3,6 mln zł,
- modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzosiedlowymi, na co przeznaczono 4 mln zł,
- budowa mieszkań komunalnych i socjalnych przy ul. Jagiellońskiej za kwotę 11,4 mln zł - jednak są to środki przeznaczone w budżecie jedynie na rok 2012 r., zaś cała inwestycja ma się zakończyć w roku 2015.
- zaplanowana sukcesywnie na lata 2012 – 2017 modernizacja boisk przyszkolnych. W roku bieżącym dzielnica zapłaci na ten cel 200 tys. zł.
Łącznie wydatki inwestycyjne na Pradze pochłoną kwotę 26 mln zł.

Nie są to oczywiście wszystkie środki jakimi dysponują władze dzielnicy.
Prócz tych majątkowych w budżecie znajdą się pieniądze przeznaczone na bieżące wydatki, takie jak: 
- edukacja, na którą przeznaczono 92 mln zł,
- utrzymanie ładu przestrzennego i gospodarka nieruchomościami za kwotę 70 mln zł,
- utrzymanie urzędu Praga-Północ - 19,4 mln zł,
- rekreacja,  sport i turystyka – 6 mln zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 5,2 mln zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,8 mln zł.
- działalność kulturalna, tj. organizacja imprez związanych z dzielnicą (m.in. III Noc Pragi, Dni Michałowa i Szmulowizny, Wiosenno-letnie Spacery Praskie) – 219 tys. zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych przygotowujących przedsięwzięcia kulturalne- 150 tys. zł,
- imprezy sportowe typu Gala Boksu, Bieg dookoła ZOO i Turniej Piłkarski – 70 tys. zł,
- dofinansowanie innych imprez sportowych – 25 tys. zł,
- działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego na Pradze - 98 tys. zł,

Wynagrodzenia urzędników w liczbie 195 osób wyniosą w roku bieżącym16,3 mln zł, zaś diety radnych – 544 tys. zł.

Łącznie wydatki dzielnicy wyniosą ok. 233,5 mln zł i będą znacząco wyższe niż jej dochody kształtujące się na poziomie ok. 185 mln zł. W ich skład wejdą wpływy za najem mieszkań komunalnych w kwocie 16,8 mln zł, opłaty pobierane od przedsiębiorców za najem lokali – 9,8 mln zł oraz wpływy z podatków – ok. 11,8 mln zł. Dzielnica otrzyma też dodatkowe środki finansowe w kwocie 145,9 mln zł.

Mimo, iż rok 2012 pod względem inwestycji własnych nie zapowiada się imponująco nie zapominajmy, iż na Pradze ciągle realizowane są dwa ogromne przedsięwzięcia: budowa Muzeum Warszawskiej Pragi (25,5 mln) oraz II linii metra (1,6 mld). Środki na to przeznaczone pochodzą z budżetu miasta stołecznego Warszawy.


KS

Instytucje

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii


Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia