Konkurs "Magia Pragi - magia jesieni"

08.11.2012
Zapraszamy do udziału w konkursie literackim i fotograficznym "Magia Pragi - magia jesieni". Jego tematem są miejsca niepowtarzalne, magiczne, takie, do których lubi się wracać. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Praga.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:


Pan Tomasz Kucharski - Burmistrz dzielnicy Praga-Południe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska".

Pliki do pobrania

zgoda rodzica lub opiekuna: zgoda-rodzica-lub-opiekuna.pdf
informacje i regulamin konkursu: KONKURS-MAGIA-PRAGI.pdf

Organizator konkursu

Zespół Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO, ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa

Cele konkursu
  • rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych uczniów
  • zachęcanie do poznawania pięknych miejsc Pragi
  • ukazanie niepowtarzalnych miejsc znajdujących się na terenie Pragi lub związanych
  • z nimi wydarzeń
  • rozwijanie twórczego myślenia

Uczestnicy konkursu

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Praga
w konkursie nie biorą udziału organizatorzy-jurorzy, czyli uczniowie Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO

Regulamin konkursu


 równolegle odbywać się będą dwa konkursy:
onkurs literacki w kategoriach poezja i proza (opowiadanie, fragment pamiętnika lub dziennika, esej)
konkurs fotograficzny (zdjęcie wybranego miejsca)
prace literackie należy dostarczyć wydrukowane (formatowanie: Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, nie więcej niż 3600 znaków ze spacjami)
zdjęcia wykonane w dowolnej technice powinny zostać dostarczone w formacie minimum 15 × 21 cm na papierze fotograficznym; do prac należy dołączyć płytę CD zawierającą zdjęcie w wersji cyfrowej
(format JPG, minimum 300 DPI, 2200 × 1535 pikseli); zdjęć nie wolno poddawać obróbce komputerowej
prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV–VI szkoły podstawowej
klasy I–III gimnazjum
każda szkoła może nadesłać trzy prace literackie w kategorii poezja, trzy prace w kategorii proza oraz trzy prace fotograficzne

do prac konkursowych należy dołączyć:
metryczkę zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, kategorię wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz nazwę przedstawianego miejsca/obiektu
formularz zawierający zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie
prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 19 grudnia 2012 roku na adres organizatora konkursu: Zespół Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
wydruki prac literackich, odbitki zdjęć i płyty nie będą zwracane
regulamin w formacie PDF jest dostępny na stronie internetowej organizatora

Rozstrzygnięcie konkursu

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach zimowych
jurorami będą między innymi uczniowie Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO – laureaci międzyszkolnych konkursów literackich i plastycznych
wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu: www.1027.pl
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa pokonkursowa
na uroczystość wręczenia nagród i wystawę pokonkursową zapraszamy laureatów wraz z opiekunami 15 lutego 2013 roku

Ewentualne pytania

proszę kierować do koordynatora  konkursu, Małgorzaty Białek, na adres: bialek@1027.pl

Dyrektor Jagoda Kazimierczak oraz nauczyciele i uczniowie

Mat. org.Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia