Warszawska Praga pośrodku podium

18.11.2013
Dzielnica Praga Południe zajęła 6. miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych warunków życia, przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. 5 pozycji dalej - na 11. miejscu znalazła się Praga Północ. Ranking wygrała dzielnica Śródmieście. Ostatnie niechlubne miejsce przypadło Białołęce.

Praski brzeg
Warszawska Praga w połowie stawki

Jak powiedziała Emilia Murawska z Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych, Warszawa rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego stereotypowy obraz dzielnic niekiedy ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Na przykład wbrew obiegowej opinii Praga Północ nie jest najniebezpieczniejszą warszawską dzielnicą - wyprzedzają ją pod tym względem Śródmieście i Wilanów. Na Pradze
Południe odnotowuje się największą liczbę kradzieży samochodów (17 proc. ogółu tych przestępstw) oraz kradzieży z włamaniem (15 proc. ogółu tego rodzaju przestępstw).

Najwyższą liczbą bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców charakteryzuje się Praga Północ, natomiast najniższy poziom bezrobocia notuje Wilanów, usytuowany na lewym brzegu Wisły. W dzielnicy Praga Północ statystyczny bezrobotny to mężczyzna w wieku 25-34 lata, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, który średnio pozostaje bez pracy do 3 miesięcy.

Mieszkańcy Pragi Północ borykają się nie tylko z problemem bezrobocia. O skali problemów społecznych świadczy również liczba korzystających z systemu świadczeń pomocy społecznej, który wspiera osoby i rodziny o najniższych dochodach. Najwięcej beneficjentów mieszka w dzielnicach Praga Północ, Żoliborz i Wola. Najczęstszym powodem wypłacania świadczeń jest długotrwała
lub ciężka choroba oraz ubóstwo, przy czym wśród osób korzystających ze wsparcia z systemu świadczeń pomocy społecznej po lewej stronie Wisły dominują 1-osobowe rodziny emerytów i rencistów, a w części prawobrzeżnej rodziny z 1 dzieckiem.

Praga Północ z powodu zbyt małej ilości szkół podstawowych i gimnazjalnych zamyka ranking atrakcyjnej dzielnicy dla rodzin z dziećmi. Niewiele lepiej jest na Pradze Południe gdyż dzielnica na uplasowała się na odległym 11. miejscu.

Inne spojrzenie na dzielnice Warszawy ma "singiel" - osoba w wieku produkcyjnym, nie będąca w związku i prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Dla singla najbardziej atrakcyjna dzielnica pod względem warunków życia to Mokotów. Praga Południe wydaje się być dla "singli" dość
atrakcyjnym miejscem gdyż dzielnica ta zajęła wysokie 5. miejsce - najwyższe w badanych przez GUS kategoriach. Praga Północ z 13. miejscem jest dla "singli" zdecydowanie mniej atrakcyjna.

Praga Południe

Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Dogodnie położony Park Skaryszewski z Jeziorkiem Kamionkowskim stanowić może praski odpowiednik Ogrodu Saskiego.

Dzięki inwestycjom komunikacyjnym oraz dynamicznemu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego Praga Południe przekształca się w ważną i tętniącą życiem dzielnicę Warszawy.

Praga Południe notuje stosunkowo niekorzystną strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ponadto Praga Południe posiada jedną z najwyższych gęstości zaludnienia w stolicy.

Na 1 km2 przypadają w niej 7983 osoby. Jednak mimo dynamicznego rozwoju Praga Południe, jako
jedna z pięciu dzielnic (obok Pragi Północ, Śródmieścia, Ochoty i Bielan) notuje ujemne saldo migracji.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, Praga Południe plasuje się w połowie rankingu pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej i liczby pracujących w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.

Problemem dzielnicy jest stosunkowo wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców. Biorąc pod uwagę placówki dla najmłodszych mieszkańców, dzielnica posiada największą liczbę wolnych
miejsc w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Z kolei w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy na 1 placówkę
przypada relatywnie duża liczba uczniów. W przypadku szkół gimnazjalnych do 1 szkoły uczęszcza 186 uczniów - o 81 uczniów na 1 szkołę więcej niż w dzielnicy Wawer.

Ze świadczeń pomocy społecznej korzysta 24 na 1 tys. mieszkańców.

Jednocześnie dzielnica posiada na swoim obszarze dużą liczbę miejsc, gdzie można aktywnie spędzić czas i wypocząć. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zajmują 8,6% powierzchni dzielnicy. Na tle innych dzielnic Praga Południe notuje największą liczbę nowych mieszkań spółdzielczych, które
stanowią 41,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe
w Warszawie. Poza tym, dzielnica wyróżnia się dużą liczbą zarejestrowanych samochodów osobowych, które stanowią 11,7% wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych
w stolicy.

Praga Północ

Praga Północ jest jedną ze starszych dzielnic i jako jedna z nielicznych zachowuje swój historyczny charakter. Znaczna część zabudowy pochodzi z końca XIX w., początku XX w. i okresu międzywojennego. W dzielnicy zachował się częściowo folklor warszawski zauważalny w ubiorze, wystroju mieszkań, niektórzy starsi mieszkańcy mówią jeszcze gwarą warszawską. W ostatnich
latach dzielnica stała się miejscem modnym. W starych praskich kamienicach oraz opuszczonych murach fabryk powstają galerie, centra sztuki, pracownie autorskie, a także modne lokale gastronomiczne i rozrywkowe. Na tle wszystkich dzielnic, Praga Północ notuje stosunkowo korzystną strukturę ludności pod względem ekonomicznych grup wieku.

Wysoki odsetek osób w wieku produkcyjnym generuje jednocześnie niski wskaźnik obciążenia demograficznego. Jednak pozostałe wskaźniki demograficzne niekorzystnie wpływają na przyszły potencjał demograficzny. Praga Północ notuje najniższe saldo migracji stałej - o 87 osób w 
przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców niższe niż w dzielnicy Wilanów (z najniższą wartością tego wskaźnika). Dodatkowo dzielnica znajduje się wśród 8 warszawskich dzielnic z ujemnym przyrostem naturalnym, który wynosi - 2 osoby w przeliczeniu na 1 tys. ludności.

Niekorzystne dane dotyczą również sytuacji na rynku pracy. Dzielnica posiada małą liczbę podmiotów gospodarki narodowej przypadającej na 1 tys. mieszkańców. W rankingu pod względem liczby pracujących w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Praga Północ plasuje się w połowie stawki.

Poza tym dzielnica notuje najwyższą liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W strukturze bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Dodatkowo Praga Północ wyróżnia się najniższym odsetkiem bezrobotnych z wykształceniem wyższym (12,6%), policealnym i średnim zawodowym (21,3%) oraz średnim ogólnokształcącym (9,5%). Jednocześnie biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych w 
dzielnicy występuje najwyższy odsetek bezrobotnych z najmłodszej grupy wiekowej - 24 lata i mniej. Grupa ta stanowi 10,7% bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy na terenie dzielnicy.

Praga-Północ notuje również stosunkowo niekorzystne dane dotyczące placówek dla najmłodszych mieszkańców. Na 1 placówkę sprawującą opiekę nad dziećmi do 3 lat przypada 69 dzieci - gorszy wynik występuje tylko w dzielnicy Włochy. Podobnie na 1 przedszkole przypada 108 dzieci, a liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
jest stosunkowo niska.

Na terenie dzielnicy funkcjonuje największa liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, które stanowią 14,6% ogółu tego typu placówek w Warszawie. Na 1 placówkę przypada średnio 28 wychowanków. Dodatkowo Praga Północ może poszczycić się największą liczbą wolontariuszy w tego typu placówkach w Warszawie.

Na tle innych dzielnic mieszkańcy Pragi-Północ w największym stopniu korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. Z systemu świadczeń rodzinnych w 2011 r. wypłacono 509 zasiłków rodzinnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. Warto wspomnieć, że system ten ma na celu wsparcie w wychowaniu dzieci z rodzin gorzej sytuowanych oraz wsparcie rodzin, w których znajdują
się osoby niepełnosprawne lub ciężko chore.


Praga Północ posiada również największą liczbę korzystających z systemu świadczeń pomocy społecznej. Wsparcie to kierowane jest do osób i rodzin o najniższych dochodach. Wśród mieszkańców 49 na 1 tys. jest beneficjentami pomocy społecznej.

W strukturze zagospodarowania terenu Praga-Północ notuje jeden z najniższych odsetków terenów mieszkaniowych, które stanowią 12,1% powierzchni - o 21,1 p. proc. mniej niż w dzielnicy Ursus (o najwyższym odsetku terenów mieszkaniowych). Dodatkowo w dzielnicy oddano do użytkowania najmniejszą liczbę mieszkań o najmniejszej przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania. Wszystkie z nowych inwestycji przeznaczone były na sprzedaż lub wynajem.

Ponadto Praga Północ notuje jeden z najwyższych poziomów przestępczości. Jednak mimo utartego wizerunku najniebezpieczniejszej dzielnicy dwie dzielnice: Śródmieścia i Wilanów charakteryzują się wyższą przestępczością. Dodatkowo pod względem wysokości wskaźnika wykrywalności sprawców
przestępstw Praga Północ znajduje się na 2. miejscu w rankingu wszystkich dzielnic. Lepszą skuteczność wykrywania sprawców przestępstw notuje tylko Rembertów.

Pełny ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków

1. Śródmieście
2. Mokotów
3. Ochota
4. Wola
5. Żoliborz
6. Praga Południe
7. Ursynów
8. Włochy
9. Targówek
10. Wesoła
11. Praga Północ
12. Wawer
13. Bielany
14. Rembertów
15. Wilanów
16. Bemowo
17. Ursus
18. Białołęka

MP/TJ

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia