System odbioru śmieci - co warto wiedzieć?

Dodano: 28.01.2014, modyfikacja: 28.01.2014
Firma Lekaro, która od 1 lutego 2014 roku będzie odbierać odpady z pięciu warszawskich dzielnic, uruchomiła "infolinię odpadową". Za jej pośrednictwem mieszkańcy Pragi Północ i Południe, Rembertowa, Wawra i Wesołej mogą otrzymać wszelkie potrzebne informacje na temat nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. O co pytają? - Lekaro odpowiada na najczęściej zadawane pytania.Ustawa śmieciowa – o co pytają mieszkańcy Warszawy?

Infolinia Lekaro pod numerem 801 98 98 97 została uruchomiona na początku stycznia tego roku. Na pytania mieszkańców odpowiada codziennie co najmniej pięciu konsultantów. Najczęściej rozmowy dotyczą warunków obsługi domów jednorodzinnych.

1. Dlaczego teraz nie mogę sam wybrać firmy śmieciarskiej?
Zgodnie z ustawą śmieciową usługa odbioru odpadów ma charakter masowy i polega na kompleksowej obsłudze określonego obszaru, np. dzielnicy, przez jednego operatora. Pozwala to na spełnienie unijnych wymogów dotyczących recyklingu oraz wysokiej jakości usług i gospodarki odpadowej, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych cen odbioru odpadów dla samorządu i mieszkańców. Podobne systemy są z powodzeniem stosowane w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. Obecnie wykonawcę usługi wyłaniają władze samorządowe w trybie przetargu.
Do obsługi warszawskich dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła została wybrana firma Lekaro, która należy do największych podmiotów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Skala działalności firmy, doświadczenie, jak i technologie przez nią wykorzystywane gwarantują, że usługi odbioru odpadów są świadczone na najwyższym poziomie.

2. Jak długo będzie trwało zamieszanie z nowym systemem?
Mieszkańcy ośmiu warszawskich dzielnic – Pragi Północ i Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej oraz Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa mogą już odetchnąć z ulgą. Na tym obszarze nowy system odbioru odpadów zacznie funkcjonować już 1 lutego. Z doświadczenia Lekaro we wdrażaniu kompleksowej obsługi odbioru odpadów w podwarszawskich gminach wynika, że mieszkańcy potrzebują około miesiąca na przyzwyczajenie się do nowych zasad. Lekaro dokłada wszelkich starań, aby w dzielnicach obsługiwanych przez firmę wdrożenie nowego systemu przebiegało bezproblemowo. Firma jeszcze w grudniu ub. r. rozpoczęła akcję podstawiania pojemników, a na niektórych osiedlach Pragi Południe świadczy usługi odbioru śmieci w nowym systemie już od 1 stycznia br.

W większą cierpliwość muszą uzbroić się natomiast osoby zamieszkujące pozostałe dzielnice Warszawy, ponieważ w odniesieniu do nich przetarg na obsługę w nowym systemie nie został jeszcze rozstrzygnięty i odbiór śmieci z tych rejonów musi jeszcze funkcjonować w systemie pomostowym. Lekaro oczekuje na zawarcie jeszcze jednego kontraktu – na obsługę dzielnicy Mokotów.

3. Gdzie mogę uzyskać informacje o nowym systemie segregacji i wywozu odpadów?
Kampanię informacyjną na temat nowego systemu segregacji i wywozu odpadów prowadzi m.st. Warszawa. Ponadto, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do tych informacji, przewodnik o systemie segregacji został umieszczony na stronie internetowej www.lekaro.pl/warszawa w zakładce „Materiały do pobrania”. Lekaro przekazało również poradnik na ten temat mieszkańcom podczas czipowania pojemników. W razie wątpliwości dotyczących obsługi dzielnic: Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, można się także skontaktować z infolinią Lekaro pod numerem 801 98 98 97.

4. Dlaczego na mojej posesji stoją teraz podwójne pojemniki?
Z dniem 1 lutego usługę odbioru odpadów w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła świadczy Lekaro. Zgodnie z umową z urzędem m.st Warszawy firma została zobligowana do podstawienia pojemników na śmieci wg. nowego systemu. Podwójna liczba pojemników wynika prawdopodobnie z kwestii nieodebrania ich przez poprzedniego operatora. W tej sprawie należy skontaktować się z poprzednim odbiorcą odpadów.

5. Dlaczego kolory kontenerów i pojemników są inne niż zapowiadano?
Wiążące są oznaczenia pojemników w postaci naklejek w odpowiednim kolorze i z opisem wskazującym, na jakiego rodzaju odpady są przeznaczone. Umowa z urzędem m.st. Warszawy przewiduje wykorzystywanie dotychczas używanych pojemników – po ich odpowiednim oznaczeniu – co pozwala na oszczędność kosztu odbioru odpadów dla miasta i mieszkańców.

6. Co mam zrobić, jeśli nie będziemy mieli żadnego pojemnika na początku lutego?
W przypadku dzielnic obsługiwanych przez Lekaro, należy skontaktować się z firmą za pośrednictwem infolinii pod numerem 801 98 98 97 lub wysłać email na adres warszawa@lekaro.pl. Sytuacja zostanie niezwłocznie wyjaśniona.

7. Co zrobić, jeśli pojemnik o pojemności 120 litrów nie wystarczy do czasu kolejnego wywozu śmieci?

Zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy dla zabudowy jednorodzinnej standardowy pojemnik na odpady zmieszane ma pojemność 120 litrów. Jest to pojemność wystarczająca przy odbiorze odpadów zmieszanych co dwa tygodnie. Dodatkowo biorąc pod uwagę wywóz odpadów segregowanych w workach z częstotliwością co cztery tygodnie, taka pojemność jest wystarczająca. W razie ewentualnej nadwyżki odpadów każdego rodzaju mieszkańcy mogą wystawić je w dodatkowych, własnych workach obok pojemnika w dniu odbioru danego rodzaju śmieci. Wszelkie nadwyżki zostaną odebrane.

8. Dlaczego będziemy musieli wystawiać pojemnik przed posesję?
Odbiór odpadów realizujemy zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy. Przewiduje on, że mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni wystawiać pojemniki i worki ze śmieciami do godz. 6.00 w dniu odbioru, przewidzianym w harmonogramie dla danej nieruchomości. Nowa ustawa śmieciowa wprowadziła standardy odbioru odpadów, które są z powodzeniem stosowane w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. Gwarantują one szybki i sprawny odbiór odpadów.

9. Co mogę zrobić, jeśli zostanę pominięty przy odbiorze odpadów?
Dokładne harmonogramy odbioru zostaną opublikowane na stronie www.lekaro.pl/warszawa w dniu 27 stycznia 2014 roku dla zabudowy jednorodzinnej oraz w dniu 30 stycznia dla zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkanej. W dniu odbioru odpadów altanka śmieciowa powinna być pozostawiona otwarta lub pojemnik albo worek ze śmieciami wystawiony przed posesję do godz. 6.00. Jeśli mimo to odpady nie zostały odebrane, prosimy o kontakt za pośrednictwem infolinii Lekaro pod numerem 801 98 98 97. W przypadku niewystawienia przez mieszkańców pojemników lub worków we właściwym terminie, odpady zostaną odebrane przy następnym cyklu wywozowym.

10. Co mogę zrobić z odpadami niebezpiecznymi?
Zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem m.st. Warszawy operatorzy obsługujący poszczególne dzielnice są zobligowani do odbioru odpadów standardowych komunalnych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych suchych oraz szkła opakowaniowego. Dodatkowo odpady wielkogabarytowe i zielone będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych. System nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych. Lista punktów, w których można pozostawić tego typu odpady została zamieszczona na urzędowej stronie internetowej: www.czysta.um.warszawa.pl.

11. Gdzie i kiedy mogę wystawić gabaryty i odpady budowlane?

Odpady gabarytowe w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane w formie zbiórek akcyjnych. Terminy tzw. „wystawek” zostaną niebawem ustalone i zamieszczone na stronach www.czysta.um.warszawa.pl oraz dodatkowo na www.lekaro.pl. W przypadku zabudowy wielorodzinnej Lekaro będzie je odbierać na telefoniczne zgłoszenie zarządcy danej nieruchomości. System nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych. Lekaro oferuje podstawienie dodatkowego kontenera i jego odpłatny odbiór. Informacje w tej sprawie można uzyskać za pośrednictwem infolinii Lekaro pod numerem 801 98 98 97.

12. Czy muszę myć pudełka po jogurtach i słoiki po dżemach?
W przypadku dzielnic obsługiwanych przez Lekaro, tj. Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, nie jest to konieczne. Firma Lekaro posiada zaawansowany technologicznie zakład, a ponadto odzyskane materiały są przekazywane recyklerom, którzy nie stawiają takiego wymogu.

13. Co dzieje się z odebranymi odpadami? Czy segregacja ma sens?
Wszystkie odpady odebrane z dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, trafiają do nowoczesnego zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (MBP) Lekaro. Zakład ten ma status RIPOK, czyli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i jest w stanie przetwarzać 300 tysięcy ton odpadów rocznie. W zakładzie następuje ponowna segregacja odpadów, a poszczególne wyseparowane frakcje śmieci są poddawane odzyskowi materiałowemu (np. puszki, butelki, papier, plastik, karton), odzyskowi energetycznemu (produkcja paliw alternatywnych) oraz biostabilizacji (np. resztki żywności). Dzięki efektywności odzysku prowadzonego w zakładzie Lekaro, zaledwie 15-25% odebranych przez firmę odpadów trafia na wysypisko.

KK/TJ


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia