Infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego zdominowały debatę w CPK

10.10.2014
W środę, 8 października, w wypełnionej po brzegi sali Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyła się druga z cyklu otwartych debat społecznych, organizowanych w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", poświęcona bezpieczeństwu na Pradze Południe, w Wawrze, Rembertowie i Wesołej. Mieszkańcy tych rejonów mieli ponownie okazję do podzielenia się z przedstawicielami władz samorządowych i służb porządkowych ze swoimi uwagami związanymi z tematem debaty.

Debata o bezpieczeństwie na Pradze Południe, fot. Urząd Dzielnicy Praga Południe


Wśród zaproszonych gości, panelistów debaty, którzy rozmawiali z mieszkańcami o problemach związanych z bezpiecznym życiem w ich miejscu zamieszkania i pracy, znaleźli się Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Leszczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, Zastępca Burmistrz Dzielnicy Rembertów Józef Melak, Burmistrz Dzielnicy Wesoła Edward Kłos, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII podinsp. Jarosław Misztal oraz Naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Marek Kubicki.
Moderatorem debaty był mł. insp. Piotr Idzikowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.
Na sali obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Przebieg debaty tłumaczony był na język migowy i prowadzono z niej relację na żywo za pośrednictwem strony internetowej bepiecznawarszawa.pl.

Debaty społeczne, jak zaznaczył moderator, dają nie tylko możliwość poznania oceny pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale przynoszą również wiedzę na temat istniejących zagrożeń i problemów nurtujących lokalne społeczności.

Po przedstawieniu przez moderatora założeń debaty i zasad, jakie miały podczas niej obowiązywać, głos zabrała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przypomniała o spotkaniu w tej sali sprzed półtora roku i omówiła realizację postulatów z poprzedniej debaty. We wszystkich debatach otwartych warszawiacy zgłosili dotąd 287 spraw, z których do tej pory załatwiono 234. Realizacja innych postulatów wciąż trwa. Przypomniała, że mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy zwracają się głownie z problemami dotyczącymi istniejącej infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Regularnie zgłaszane są też prośby o zwiększenie ilości patroli policyjnych i straży miejskiej w newralgicznych rejonach. Pani prezydent ujawniła wyniki badań, zgodnie z którymi  66 proc. mieszkańców Pragi-Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej czuje się bezpiecznie w ścisłej okolicy swego miejsca zamieszkania, a 67 proc. w całej dzielnicy.
– To dobry wynik, ale nie znaczy, że nie chcielibyśmy go poprawić – powiedziała na zakończenie.

Kolejnym mówcą był Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki. Przypomniał, że projekt otwartych debat i spotkań z mieszkańcami dzielnic pojawił się kilka lat temu jako efekt pracy warszawskiej policji nad znalezieniem i wypracowaniem lepszej formuły komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa. Długa praca w policji skutkuje zwykle rutynowym podejściem do wszelkich problemów, a dopiero żywy kontakt ze społeczeństwem może to zmienić. Mówił też o pozytywnych skutkach powtarzalności takich debat, bo zmuszają one jej uczestników do zdania relacji mieszkańcom z podjętych wcześniej zobowiązań. Omówił działania policji od czasu ostatniej debaty sprzed półtora roku. Dane liczbowe wskazują, że nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i społecznego zaufania wobec działań funkcjonariuszy policji. Inspektor Domaradzki przypomniał największe bolączki prawobrzeżnej Warszawy: nadużywanie zbyt łatwo dostępnego alkoholu i związane z tym wykroczenia drogowe oraz zakłócenia komfortu życia mieszkańców. Przyznał, że tych problemów nie udało się do końca rozwiązać, ale zagwarantował zebranym, że podległe mu służby reagować będą na każde zgłoszenie. Przypomniał, że dzięki znakomitej współpracy z władzami miasta udało się na prawy brzegu opłacić pracę ponad półtora tysiąca policyjnych patroli ponadnormatywnych.

Następnie moderator oddał głos uczestnikom debaty, mieszkańcom poszczególnych dzielnic i osiedli, którzy dzielili się swoimi opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszane tematy były zróżnicowane i dotyczyły zagadnień leżących w kompetencjach poszczególnych panelistów. Na wiele pytań z sali wyczerpująco odpowiadała obecna na spotkaniu Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Część pytań kierowano wprost do burmistrzów, policji i straży miejskiej. Dotyczyły na ogół bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Dyskutowano o problemie przemocy w rodzinie, bardzo delikatnym i wymagającym taktownego, lecz zdecydowanego działania. Podczas tego fragmentu debaty wojewoda Kozłowski pozytywnie ocenił dobre praktyki stosowane przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i policji. Przypomniał także o istnieniu dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, i procedurze Niebieskiej Karty, której wprowadzenie daje coraz więcej pozytywnych efektów.

Wiceburmistrz Pragi Południe Jarosław Karcz opowiedział zebranym, jak pracuje się nad zapobieganiem przemocy w jego dzielnicy. Wspomniał o ośrodkach pomocy samotnym matkom i ofiarom przemocy w rodzinie, o akcjach prowadzonych w ramach walki z tą patologią. Przypomniał, że zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty na terenie dzielnicy Praga-Południe prowadzonych jest obecnie 430 spraw, z czego 230 zgłoszeń to nowe sprawy z bieżącego roku.

Podczas debaty z mieszkańcami nie obyło się bez dyskusji o bezpieczeństwie zwykłych obywateli napastowanych w godzinach wieczornych przez grupki wyrostków i bandytów. Komendant Rejonowy Policji i przedstawiciele Straży Miejskiej skrupulatnie notowali wymienione przez mieszkańców rejony, m.in. Ronda Wiatraczna czy ulic Kinowej i Zbaraskiej.

Długą dyskusję, w którą włączyła się dyrektor ZDM Grażyna Lendzion a także przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej, wywołał problem standardów budowy ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa rowerzystów, korzystających z takich arterii jak Wał Miedzeszyński. Jeden z mieszkańców Gocławia postulował zainstalowanie luster, które pomogłyby rozwiązać niektóre problemy na skrzyżowaniach. Okazało się jednak, co potwierdziła pani dyrektor ZDM, policjant z drogówki i niektórzy uczestnicy ruchu drogowego obecni wśród mieszkańców, że lustra są bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem, od którego odchodzi się w Europie i Polsce. Przez zbyt subiektywny obraz sytuacji na skrzyżowaniu co jest powodem zbyt dużej liczby wypadków. Ten fragment dyskusji ponownie spuentował wojewoda podkreślając, że warszawskie ulice są bezpieczne dla rowerzystów czego doświadcza osobiście, codziennie dojeżdżając rowerem do pracy na plac Bankowy z osiedla Gocław. Podkreślono jednak problem z rowerzystami na chodnikach nieposiadających wydzielonego pasa ścieżki rowerowej. Mają na to zwrócić większą uwagę strażnicy miejscy i policjanci.
Innym poruszanym problemem była sprawa telefonicznego numeru 112, który w całej Europie pomaga wezwać służby ratownicze. Ekspertem w tej dziedzinie okazał się wojewoda Kozłowski, który udzielił wyczerpującej odpowiedzi na temat najnowszego systemu automatycznego przekazywania odpowiednim służbom problemu zgłaszanego przez poszkodowanych pod numer 112. Zachęcił wszystkich do korzystania w razie potrzeby z tego numeru.

Kilka razy mieszkańcy zwracali się z pytaniami z sali wprost do burmistrza Pragi Południe, Tomasza Kucharskiego, choć dotyczyły one spraw z obszaru działania ZDM (naprawa ustawicznie załamującego się chodnika) czy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (monitoring). Przy okazji zebrani dowiedzieli się z ust burmistrza Kucharskiego, czym różni się zakładany na wielu osiedlach Pragi Południe tzw. monitoring wyspowy od monitoringu miejskiego.

W nawiązaniu do wcześniej poruszonego problemu przemocy w rodzinie dyskutowano o problemie całodobowych sklepów z alkoholem na terenie Pragi Południe. Zarówno pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak i burmistrz Kucharski, przypomnieli, że kwestie te reguluje polskie prawo i kodeks handlowy, a władze mogą ingerować tylko w próby jego łamania i wtedy odbierać koncesje na mocy prawa.

- Nie możemy zakazać handlu dozwolonego przepisami. Musielibyśmy zmienić prawo, a to wymaga już innych działań o które będziemy zabiegali. Podobnie jak wielu naszych mieszkańców, uważam, że trzeba pochylić się nad ilością punktów sprzedaży alkoholu.   – powiedział burmistrz Kucharski.
Wojewoda Kozłowski zapewnił zebranych, że w corocznym raporcie przedkładanym przez niego rządowi nie zabraknie omówienia tego palącego problemu.

W gorącej i konstruktywnej dyskusji poruszono ponadto temat eko-patroli Straży Miejskiej, które pomagają rozwiązać problemy ze zwierzętami (komendant Leszczyński obiecał zwiększyć liczbę jego funkcjonariuszy).
Duże zainteresowanie wywołała dyskusja, z udziałem pani prezydent Warszawy i ZDM, o krytycznej sytuacji z parkowaniem na Saskiej Kępie. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecała, iż wykonana zostanie kompleksowa analiza organizacji ruchu drogowego na tym osiedlu i być może zostanie tam rozszerzony obszar płatnego parkowania z ulgami dla stałych mieszkańców. Podkreśliła też, że nie rozważa na razie wprowadzenie specjalnych opłat za wjazd autem do śródmieścia.

Rozmawiano także o problemach w ruchu drogowym w Rembertowie, o ulicach gruntowych w Radości, o australijskim pomyśle akcji „Bezpieczny dom” wspomagającej walkę z pedofilią, o niebezpiecznym skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej i Terespolskiej – tuż przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
Debatę podsumował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, który podkreślił wagę spotkań ze społeczeństwem, a także odniósł się do poszczególnych głosów, zapewniając, że wszystkie uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i przyjęte do dalszej realizacji zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb i instytucji. Zwrócił uwagę na subiektywne postrzeganie bezpieczeństwa, szczególnie istotne w tych momentach, gdy statystyki przeczą odczuciom mieszkańców. Dzięki debatom można ten problem rozwiązać. Podkreślił, że udało się załatwić wiele problemów zgłoszonych podczas pierwszej debaty, co nazwał sukcesem projektu debat otwartych. Wojewoda z satysfakcją wskazał na istotny efekt pracy nad bezpieczeństwem w województwie mazowieckim, jakim jest bez wątpienia systematyczny spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

- Oczywiście, tegoroczne 264 ofiary wypadków to wciąż o 264 osoby za dużo, ale jednocześnie jest to zaledwie połowa ofiar z lat ubiegłych. Uważam, że wiele dobrego robią w tym względzie fotoradary – podkreślił.

Wojewoda odniósł się również do problemu nadużywania alkoholu i obiecał skierować do władz centralnych odpowiednie wnioski w tej sprawie.

Na zakończenie podziękował mieszkańcom za dyskusję i ujawnienie ważnych problemów. Wszystkich, którzy nie zdążyli zadać swojego pytania w określonym czasie, zapewnił, że po zakończeniu debaty będą mieli możliwość zadania indywidualnych pytań.

Na zakończenie głos zabrała też Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, uczulając zebranych na pojawiające się ostatnio pomysły oszustów, którym nie wystarczy już metoda "na wnuczka", ale sięgają po bardziej wyrafinowane sposoby, np. związane z numerem 112. Podając się za operatora tego numeru, informują swoje potencjalne ofiary np. o wypadku kogoś bliskiego i o tym, że za chwilę pojawi się ktoś po pieniądze niezbędne na ratowanie poszkodowanego.

Przybyli na debatę mieszkańcy prawobrzeżnych dzielnic mogli w holu CPK wypełnić ankietę i zapoznać się ze sprawozdaniem dotyczącym stopnia realizacji wniosków z poprzedniej debaty społecznej. Przedstawiciele Urzędów Dzielnicowych, policjanci i strażnicy miejscy przygotowali również stoliki informacyjno- konsultacyjne, gdzie można było porozmawiać o konkretnych problemach z pracownikami i funkcjonariuszami, wziąć od nich dane kontaktowe i otrzymać materiały informacyjne oraz interesujące gadżety.

Jak przekonali się uczestnicy środowej debaty, do realizacji wszystkich zadań związanych z poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały policjanci i strażnicy miejscy, a także urzędnicy oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie: dyżurnemu Policji, dzielnicowym, e-mailowo czy telefonicznie - nawet anonimowo. Dostępna dla mieszkańców jest także internetowa strona akcji "Bezpieczna Warszawa", do korzystania z której zachęcano obecnych na debacie.

UD

Więcej na ten temat


Instytucje


Galeria


Debata o bezpieczeństwie na Pradze Południe, fot. Urząd Dzielnicy Praga PołudnieDebata o bezpieczeństwie na Pradze Południe, fot. Urząd Dzielnicy Praga PołudnieDebata o bezpieczeństwie na Pradze Południe, fot. Urząd Dzielnicy Praga PołudnieDebata o bezpieczeństwie na Pradze Południe, fot. Urząd Dzielnicy Praga Południe

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia