Inżynierska 3 zmieni się w Centrum Kreatywności Nowa Praga

11.05.2016
Wypalona oficyna na Inżynierskiej 3 będzie zachowana i wraz z Targową 80 po rewitalizacji i adaptacji będzie pełnić funkcję Centrum Kreatywności Nowa Praga. Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2019. Jej koszt wyniesie około 30 mln zł.

Inżynierska 3 przed remontem
Uratowany cenny zabytek

Zespół budynków (składający się z budynku frontowego i trzech oficyn) przy ul. Inżynierskiej 3, wraz z oficyną przy ul. Targowej 80, należy do kompleksu budynków dawnych Składów Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka. Zbudowany ok. 1910 r. stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w. Niezniszczony w czasie działań wojennych, wpisany do rejestru zabytków w 1982 roku.

Budynek drugiej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 został zniszczony podczas pożaru w styczniu 2013 r., w czasie którego spalił się dach i stropy trzech kondygnacji. Na podstawie wykonanych ekspertyz przez ZGN dzielnicy Praga Północ, minister kultury i dziedzictwa narodowego skreślił zespół budynków z rejestru zabytków, a PINB wydał nakaz rozbiórki. Na tej podstawie, na jesieni 2015 roku, ZGN dzielnicy Praga Północ przystąpił do rozbiórki budynków. Z inicjatywy Stołecznego Konserwatora Zabytków podjęto próbę uratowania zespołu.

Druga oficyna przy ul. Inżynierskiej 3 i oficyna na ul. Targowej 80 (wzniesione w stylu wczesnomodernistycznym, nawiązujących do form architektury średniowiecznej) graniczą ze sobą i stanowią kompleks, który po remoncie stanie się Centrum Kreatywności. Obie nieruchomości należą do m.st. Warszawy.

Zakres prac przy oficynie Inżynierska 3

W trakcie pożaru w 2013 r. oficyna uległa bardzo dużemu zniszczeniu. W wyniku wstrzymania przez konserwatora prac rozbiórkowych, obecnie ocalałe mury oficyny sięgają drugiego piętra. Prace zabezpieczające wykonane przez ZGN Praga Północ polegały na wzmocnieniu ścian przyporami i stężeniami stalowymi, umocnieniu niestabilnych fragmentów konstrukcji żelbetowymi stężeniami od wewnątrz skorupy budynku, zamurowaniu wytypowanych otworów okiennych. Odzyskano także oryginalną cegłę, która oczyszczono i zeskładowano.

Elementy drewniane konstrukcji uległy spaleniu lub poważnemu zwęgleniu i zostały usunięte ze środka budynku. Pozostałe fragmenty, których stan pozwolił na zachowanie będą wykorzystanie jako  materiał do odtworzenia stanu pierwotnego.

Zalecenia konserwatorskie dla Targowej 80

Rewitalizacja i adaptacja tej kamienicy na potrzeby Centrum Kreatywności wymaga przywrócenia jej walorów zabytkowych. Wg Stołecznego Konserwatora Zabytków istotne jest zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji budynku, jak i jego cech decydujących o charakterze architektonicznym. Zalecono przywrócenie oryginalnego wyglądu elewacji oraz wykonanie drzwi na wzór historycznej stolarki w budynku (np. drzwi w przejeździe bramowym). Przy aranżacji wnętrz należy dążyć do zachowania charakteru jednoprzestrzennych wnętrz, które są typowe dla tego budynku i wynikają z jego oryginalnej funkcji. Wskazane jest usunięcie wszelkich wtórnie wykonanych ścian działowych, przegród, obudów, sufitów podwieszanych. Przemysłowy charakter zabytkowego obiektu powinien stanowić walor adaptowanych wnętrz.

Jak podkreśla w zaleceniach Stołeczny Konserwator Zabytków należy mieć na uwadze dużą wartość zabytkową budynku, jego przyszła funkcja powinna być dostosowana do struktury i charakteru, tak aby w jak największym stopniu możliwe było zachowanie jego walorów zabytkowych.

Centrum Kreatywności

Rewitalizacja obejmująca kapitalny remont zabytkowej oficyny przy ul. Targowej 80 oraz odbudowę spalonej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 ma na celu dostosowanie budynków do nowej funkcji Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Centrum będzie promować i wspierać rozwój sektora kreatywnego oraz poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

  • udostępnianie odpowiednio przygotowanej infrastruktury;
  • wzmocnienie wizerunku Pragi, jako dzielnicy kreatywnej;
  • wsparcie rzemiosła i promocje praskich tradycji rzemieślniczych;
  • edukacja i promocja sektora kreatywnego;
  • pobudzanie aktywności i kreatywności lokalnej społeczności poprzez włączanie w działania Centrum;

Planowany okres realizacji inwestycji lata 2016-2019, koszt ok. 30 min zł.

UM/TJ

Więcej na ten temat


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia