Obwodnica Śródmieścia - stanowisko Rady Dzielnicy

Dodano: 30.10.2017, modyfikacja: 30.10.2017
W dniu 30 października 2017 r. została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga Południe poświęcona przebiegowi i rozwiązaniom ws. obwodnicy śródmieścia. Obwodnica Śródmieścia to połączenie Grochowa z Targówkiem. Kluczowym elementem obwodnicy jest tunel pod Rondem Wiatraczna.


Obradom towarzyszyła momentami gorąca i żywiołowa dyskusja

Na sesji obecni byli przedstawiciele Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, czyli jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację tej inwestycji. Licznie na sesji stawili się mieszkańcy osiedla przy ul. Chrzanowskiego. Wjazdy oraz wyjazdy z tunelu pod Rondem Wiatraczna planowane są za skrzyżowaniem ul. Grenadierów z al. Stanów Zjednoczonych oraz ul. Szaserów. To mieszkańcy osiedli położonych najbliżej tych lokalizacji będą najbardziej odczuwali uciążliwości związane z trasą.

Rada Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w przyjętym na sesji stanowisku wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji Obwodnicy Śródmieścia, na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Radzymińskiej i dalej Ronda Żaba, zakładającej przede wszystkim brak budowy tunelu pod skrzyżowaniem al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów, budowę wiaduktu nad torami przy ul. Wiatracznej w bezpośredniej bliskości budynków przy ul. Chrzanowskiego oraz brak bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką i Trasą Świętokrzyską - poinformował Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Karol Kowalczyk

Radni wskazali, iż powstanie trasy jest jak najbardziej konieczne i potrzebne. Obwodnica Śródmiejska będzie pełniła ważną funkcję dla wszystkich mieszkańców Warszawy, musi jednak uwzględniać zarówno istniejący układ drogowy Grochowa jak również istniejącą zabudowę tej części Pragi Południe.


STANOWISKO NR 14/XL/2017 RADY DZIELNICY PRAGA -POŁUDNIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2017 r.


w sprawie przebiegu i rozwiązań projektowanej trasy Obwodnicy Śródmieścia

W związku z licznymi głosami mieszkańców Dzielnicy Praga Południe, Rada Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji Obwodnicy Śródmieścia, na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Radzymińskiej i dalej Ronda Żaba, zakładającej przede wszystkim brak budowy tunelu pod skrzyżowaniem al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów, budowę wiaduktu nad torami przy ul. Wiatracznej w bezpośredniej bliskości budynków przy ul. Chrzanowskiego oraz brak bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką i Trasą Świętokrzyską.

Rada Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy stoi na stanowisku, że to rola w systemie komunikacyjnym przypisywana danej trasie i prognozowane natężenie ruchu powinny determinować jej klasę a nie na odwrót. Za absolutnie nieuzasadniony Rada uznaje fakt, że w wyniku źle pojętej oszczędności lub na skutek innych  przesłanek, przygotowuje się rozwiązania, które na skutek braku kilku kluczowych elementów wartych mniej niż 1/5 – 1/6 kosztów całej inwestycji spowodują, iż pomimo wydania ponad miliarda złotych, trasa wkrótce po oddaniu do użytkowania zacznie się korkować.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy wyraża głęboką dezaprobatę wobec ignorowania przez odpowiedzialne za przygotowanie i realizację inwestycji jednostki Miasta, zgłaszanych od ponad dekady postulatów i uwag pod adresem planowanej Obwodnicy.

Mając na uwadze powyższe Rada Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy stanowczo domaga się uwzględnienia przy realizacji Obwodnicy Śródmieścia następujących postulatów:

1. Zaprojektowanie i bezwzględną realizację bezkolizyjnego węzła
z ul. Grenadierów, z łącznicami zapewniającymi zjazd od tunelu i wyjazd z tunelu po obu stronach węzła, w tym w szczególności po północnej stronie a przed Rondem Wiatraczna.

2. Zaprojektowanie i realizację takich rozwiązań wylotu tunelu aby wyeliminować jego uciążliwość dla mieszkańców ulic Wiatracznej i Chrzanowskiego.

3. Zaprojektowanie i realizację bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką/ Świętej Anny i Trasą Świętokrzyską.

4. Rada Dzielnicy z całą stanowczością wskazuje na konieczność uwzględnienia bezkolizyjnego węzła pozwalającego na skomunikowanie obszaru Koziej Górki.

5. Zapewnienie na jezdniach zbiorczych obwodnicy odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Szaserów płynności ruchu przy jednoczesnym skutecznym ograniczeniu prędkości do przepisowej poprzez wdrożenie odpowiedniej organizacji ruchu, celem ograniczenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców przy konieczności zapewniania niezbędnej przepustowości dla ruchu w relacji ul. Grochowska – Targówek. Przy zachowaniu parametrów klasy zbiorczej dodanie skrzyżowania o pełnych relacjach z jedną z lokalnych ulic (Kobielska, lub Prochowa ewentualnie Paca), oraz przejść dla pieszych.

6. Na skrzyżowaniu ul. Wiatracznej i Szaserów dodanie pasa do zawracania i pasa do skrętu w lewo w ul. Dwernickiego, oraz dodanie wydzielonych zatok autobusowych na jezdni zachodniej ul. Wiatracznej w kierunku Ronda Wiatraczna – przy skrzyżowaniu z ul. Szaserów i z ul. Grochowską, poprzez wydzielenie ich z odpowiednio poszerzonych w tym miejscu jezdni i wyprofilowaniu pasów ruchu na wprost natomiast nie wydzielanie ich kosztem chodnika. Dodanie w powyższy sposób zatoki autobusowej na jezdni Al. Stanów Zjednoczonych w kierunku Rondo Wiatraczna przed wlotem na rondo.

7. Na jezdni północnej ul. Grochowskiej w kierunku centrum, dodanie pasa do skrętu w lewo w kierunku w Al. Waszyngtona i Al. Stanów Zjednoczonych.

8. Dodanie zatok autobusowych na estakadzie na wysokości planowanego przystanku kolejowego PKP Warszawa Wiatraczna.

9. Rozbudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Grenadierów z Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na odcinku od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ostrobramskiej tak, aby była w stanie sprawnie zapewnić dojazd do obwodnicy w kierunku północnym i odbiór i rozprowadzenie z ruchu z tego kierunku.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy wyraża zadowolenie z rozpoczęcia konsultacji społecznych związanych z projektowaną inwestycją. Liczymy, że głosy mieszkańców zostaną uwzględnione i zostaną wypracowane takie rozwiązania, które zyskają naszą, mieszkańców, aprobatę.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy

Marcin KluśIP/KKWięcej na ten temat

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii


Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia