Progów zwalniających na Tarchomińskiej nie będzie - więcej szkód niż pożytku?

07.04.2022
W ostatnim czasie dwóch radnych z Pragi Północ złożyło interpelacje w tej samej sprawie tj. montażu progów zwalniających na ulicy Tarchomińskiej. W obu udzielonych radnym odpowiedziach urząd odpowiada, iż obecnie nie planuje ich montażu, argumentując m.in. że progi zwalniające generują wibracje, hałas oraz zwiększenie stężeń szkodliwych pyłów i emisji spalin przez hamujące pojazdy, narażając zdrowie mieszkańców czy też kierowców.


Radny Karol Szybko pyta:

Pierwsze zapytanie w tej sprawie złożył w dniu 16 lutego br. radny Karol Szybko, w którym pyta:

-Na prośbę mieszkańców ul. Tarchomińskiej i Wiosennej, proszę o rozważenie montażu progów zwalniających na ul. Tarchomińskiej. Po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego związanego ze Strefą Płatnego Parkowania, mieszkańcy zwracają mi uwagę na uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z pojazdami poruszającymi się z nadmierną prędkością – co występuje z większym natężeniem w godzinach wieczornych i nocnych.

Dariusz Kacprzak - Zastępca Burmistrza odpowiada:

- Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie wprowadzania progów zwalniających w ul. Tarchomińskiej uprzejmie informuję, że progi zwalniające realizowane są głównie tam, gdzie brak jest chodnika i piesi poruszają się po jezdni. Jednocześnie informuję, że progi zwalniające generują wibracje, hałas oraz zwiększenie stężeń szkodliwych pyłów i emisji spalin przez hamujące pojazdy, narażając zdrowie mieszkańców, czy też kierowców. Ponadto utrudniają odśnieżanie, mają wpływ na dojazd karetek pogotowia i niszczą samochody-w szczególności części zawieszenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustaloną wewnętrzną polityką dzielnicy, zarządca drogi stara się lokalizować progi zwalniające w miejscach, gdzie zachodzi istotna potrzeba poprawy bezpieczeństwa dzieci, tj. na ulicach bezpośrednio przylegających do placówek oświatowych.
W związku z powyższym obecnie nie planujemy wprowadzania zmian w obowiązującej organizacji ruchu w przedmiotowej ulicy.

Jednocześnie informuję, że z problemem łamania przepisów ruchu drogowego Urząd Dzielnicy Praga- Północ zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, celem objęcia rejonu ul. Tarchomińskiej dodatkowymi kontrolami.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie egzekwowania naruszania przepisów ruchu drogowego w ul. Tarchomińskiej przez kierujących pojazdami.
Powyższa prośba wynika z interpelacji Radnego Dzielnicy Praga-Północ Pana Karola Szyszko, który zwrócił uwagę, iż w przedmiotowej ulicy, należy uspokoić ruch.

Radny Mariusz Borowski pyta:

Drugą interpelacje w tej sprawie złożył w dniu 21 marca br. radny Mariusz Borowski, w której pyta:

- W związku z wyrażoną przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nadzorującego pion oświaty zgodą na wprowadzanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego w pobliżu praskich placówek oświatowych polegających na zastosowaniu progów spowalniających ruch drogowy, proszę o wprowadzenie takiej zmiany na ulicy Tarchomińskiej przy Przedszkolu Specjalnym nr 438.

Dariusz Kacprzak - Zastępca Burmistrza odpowiada:

- Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie wprowadzania progów zwalniających w ul. Tarchomińskiej informuję, że progi zwalniające lokalizuje się głównie w miejscach, gdzie zachodzi istotna potrzeba poprawy bezpieczeństwa dzieci, tj. na ulicach bezpośrednio przylegających do placówek oświatowych, w ulicach gdzie brak jest chodnika i piesi poruszają się po jezdni, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w miejscach wypadków drogowych z udziałem pieszych. Ponadto z uwagi na ograniczone środki finansowe, tut. Urząd w pierwszej kolejności dąży do poprawy widoczności pieszych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (głównie w rejonie placówek oświatowych), poprzez doświetlenie i dodatkowe oznakowanie poziome.

W ul. Tarchomińskiej znajduje się Przedszkole Specjalne nr 438, natomiast wyjście z terenu placówki od jezdni oddziela szeroki chodnik i pas zieleni. Ponadto zgodnie z Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji od 2017 r. w ul. Tarchomińskiej odnotowano jedno zdarzenie drogowe z udziałem pieszych, gdzie przyczyną kolizji było wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.

Z analizy powyższych danych wynika, że obecne uwarunkowania nie klasyfikują do wprowadzania zmian w obowiązującej organizacji ruchu w przedmiotowej ulicy w zakresie progów zwalniających. W sprawie egzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie prędkości pojazdów tut. Urząd zwrócił się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji o przeprowadzenie działań kontrolnych w przedmiotowej ulicy. W przypadku zgłoszeń służb porządkowych o nagminnym łamaniu przepisów drogowych oraz przy wygospodarowaniu oszczędności w budżecie, w ul. Tarchomińskiej zostaną wprowadzone elementy uspokajające ruch.


TJ

Więcej na ten tematDodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia