Poradnie psychologiczne (3)

Praga Południe ul. | Siennicka 40 | 04-393 Warszawa
opinie: 4

Poradnia mieści się na Grochowie przy ulicy Siennickiej 40 w pobliżu ulicy W. Chrzanowskiego. Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00 - 19:00 Wtorek 8:00 - 19:00 Środa 8:00 - 19:00 Czwartek 8:00 - 19:00 Piątek 8:00 - 19:00 Sobota 8:00 - 13:00

Praga Północ ul. | Otwocka 3 | 03-759 Warszawa
opinie: 3

Dzia­łal­ność Poradni obej­muje Dziel­nicę Praga Pół­noc i skie­ro­wana jest do dzieci w wieku: od 0 do 3 lat, przed­szko­la­ków, dzieci ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Słu­żymy także wspar­ciem...

Praga Południe ul. | Mińska 1/5 | 03-806 Warszawa
opinie: 3

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 3 lat, przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz uczniów szkół średnich. Swoją wiedza i umiejętnościami służą w naszej placówce: psycholodzy pedagodzy terapeuci logopeda pedagog specjalny terapeuta rodzinny...Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia