Zespoły Szkół (16)

Praga Północ ul. | Tarchomińska 4 | 03-746 Warszawa
opinie: 12

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Warszawie jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Przedszkole Specjalne nr 438 Dyrektor: Ewa Warszewska Wicedyrektor: Małgorzata Olmińska Wicedyrektor: Marlena Mika

Praga Północ ul. | Szanajcy 5 | 03-481 Warszawa
opinie: 0

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 14 wchodzą: Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka Szkoła Policealna Nr 20.

Praga Południe ul. | Kordeckiego 54 | 04-330 Warszawa
opinie: 3

Nasza szkoła znajduje się na Grochowie w dzielnicy Praga Południe przy ulicy Kordeckiego 54. W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 wchodzą dwie szkoły: Szkoła Podstawowej nr 5 Szkoła Przysposabiającej do Pracy nr 6 Sekretariat czynny w godzinach: od 8.00 do 16.00

Praga Południe ul. | Szczawnicka 1 | 04-089 Warszawa
opinie: 0

Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego przy ulicy Szczawnickiej 1 na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie tworzą: CXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KISIELEWSKIEGO TECHNIKUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Praga Południe ul. | Komorska 17/23 | 04-161 Warszawa
opinie: 0

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych mieści się na Grochowie przy ulicy Komorskiej 17/23. Kształcimy w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych (kucharz) Technik usług kelnerskich Technik technologii żywności (cukiernik)Kucharz (Branżowa Szkoła I...

Praga Południe ul. | Majdańska 30/36 | 04-110 Warszawa
opinie: 1

W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wchodzą: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera (4 letnie) - technik hotelarstwa - technik żywienia i usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 im prof. Stanisława Bergera...

Praga Północ ul. | Namysłowska 10 | 03-455 Warszawa
opinie: 3

Zespół Szkół Specjalnych nr 38 przy ulicy Namysłowskiej 10 na Pradze Północ w Warszawie tworzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  51 im. M. Grzegorzewskiej Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Praga Południe ul. | Al. Stanów Zjednoczonych 24 | 03-964 Warszawa
opinie: 0

W skład Zespół Szkół Łączności wchodzą: Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 55 Sekretariat czynny: od pon. do pt. w godz.  8.00 - 16.00

Praga Południe ul. | Saska 78 | 03-914 Warszawa
opinie: 5

W skład Zespół Szkół nr 21 wchodzą: LXXXVII LO im. gen. L. Okulickiego Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego Policealna Szkoła nr 1

Praga Północ ul. | Ratuszowa 13 | 03-450 Warszawa
opinie: 2

W skład Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego wchodzi: Technikum nr 20

Praga Północ ul. | Targowa 86 | 03-448 Warszawa
opinie: 0

W skład Zespołu Szkół nr 33 wchodzą: Technikum nr 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Praga Południe ul. | Weterynaryjna 3 | 03-836 Warszawa
opinie: 5

Zespół Szkół Specjalnych nr 91 jest placówką dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 Gimnazjum Specjalne nr 100. Przyjmujemy dzieci i...

Praga Południe ul. | Mińska 1/5 | 03-806 Warszawa
opinie: 0

Nasza szkoła znajduje się na Pradze Południe w Warszawie przy ulicy Mińskiej 1/5. W skład CKU wchodzą szkoły: Liceum Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające Szkoły policealne

Praga Północ ul. | Jagiellońska 7 | 03-721 Warszawa
opinie: 0

Nasza szkoła znajduje się na Pradze Północ w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 7. W skład Zespołu Szkół nr 45 wchodzą dwie szkoły: Gimnazjum Sportowego nr 57 im. Królowej Jadwigi Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi Dyrektor - mgr Bożena Ragus

Praga Południe ul. | Skaryszewska 8 | 03-802 Warszawa
opinie: 11

Nasza szkoła znajduje się na Pradze Południe w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 8. W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 wchodzą dwie szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu...

Praga Północ ul. | Otwocka 3 | 03-759 Warszawa
opinie: 1

Zespół Szkół nr 112 przy ulicy Otwockiej 3 na Pradze Północ w Warszawie tworzą: Gimnazjum 32 im. Adama Asnyka: Gimnazjum z klasami integracyjnymi i sportowymi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354: Szkoła rozpocznie działalność 1 września 2012....Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia