Kościół na Kamionku

Plany nowej świątyni wykonał prof. Konstanty Jakimowicz, zasłużony. Do robót przestąpiono w 1929 r. i dzięki niestrudzonym zabiegom ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Garncarka ukończono je w 1931 r.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Bożego Ciała (ecclesia Corpus Domini) na Pradze dokonał w 1912 roku Pius X.

8 września 1929 roku kard. A. Kakowski dokonuje poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię na Kamionku, pod kościół Matki Bożej Zwycięskiej - będący wyrazem wdzięczności Bogu za cudowne uratowanie w 1920 r. Polski i Europy przed bolszewicka nawałą. Wmurowany on jest obecnie w ścianę miejscowej świątyni, z prawej strony wejścia do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

15 sierpnia 1931 roku w nowej świątyni kamionkowskiej, wzniesionej według projektu inż. Konstantego Jakimowicza, odprawiono pierwszą Mszę św.

Projekt K. Jakimowicza nie został jednak w pełni zrealizowany. Wykonano kościół i plebanię, jednak nie wybudowano wysokiej dzwonnicy, która miała być widoczną w tej części Pragi. Nie wykończono również krużganków, które miały łączyć dzwonnicę z kościołem i kościół z plebanią. Pozostały tylko krużganki z tyłu kościoła, lecz uległy one częściowemu zniszczeniu w czasie działań wojennych 1939-1944 roku, chociaż sam kościół został mało uszkodzony.

Kościół ma układ bazylikowy i jak samo wezwanie wskazuje, jest kościołem wotywnym. Pod względem formy jest próbą nawiązania architektury współczesnej do tradycji świątyń romańskich.

Umieszczone na frontonie godła Papieży przypominają działalność w Polsce nuncjusza Achillesa Ratii, późniejszego Piusa XI. Świątynia usytuowana jest pośród pięknego starodrzewia dawnego cmentarza, od strony zaś apsydy tafla jeziora kamionkowskiego dodaje miejscu temu swoistego uroku.

Starannie utrzymane wnętrze świątyni mieści ufundowany przez Juliannę i Wiktora Nałęcz-Cichockich ołtarz główny świątyni. Tryptyk malowany przez Bronisława Wiśniewskiego w 1935 roku w swej centralnej części przedstawia Matkę Boską Zwycięską - Patronkę kościoła, w bocznych skrzydłach zaś ukazuje wydarzenia historyczne sierpnia 1920 roku. W lewym, skierowani ku Matce Bożej święci polscy: Andrzej Bobola i Stanisław Kostka w obliczu widocznej na obrazie zbliżającej się nawały nieprzyjacielskiej proszą Maryję o pomoc w ocaleniu Ojczyzny; w prawym zaś na tle artystycznej wizji zwycięstwa wojska polskiego pod Radzyminem przedstawieni są dziękujący Jej za opiekę nad orężem polskim, znaną w historii jako „Cud nad Wisłą", abp Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który nie opuścił Warszawy w czasie trwającej wówczas wojny, oraz ks. Ignacy Skorupka. Kościół na Kamionku wzbogacił się także w tym okresie o ofiarowany przez małżeństwo Nałęcz-Cichockich tryptyk Jana Styki przedstawiający śmierć, złożenie do grobu i zmartwychwstanie Chrystusa oraz obrazy Serca Jezusowego i świętego Antoniego malowane przez Bronisława Wiśniewskiego, a także siedemnastowieczny obraz świętego Kazimierza.

Ołtarze w drzewie i ambona, nawiązują w swej formie do sztuki starochrześcijańskiej, wykonane zostały przez znanego rzeźbiarza Józefa Trenarowskiego. Ławki projektował Stanisław Gałązowski.

W nawach bocznych, na ścianach i pod chórem muzycznym, na. specjalną uwagę zasługuje tryptyk XVI wieczny o tematyce maryjnej, z postacią Św. Anny. W kaplicy bocznej M. B. Częstochowskiej znajduje się obraz M. B. Berdyczowskiej, który według tradycji należał do księdza Marka Karmelity, konfederata barskiego. W starej dzwonnicy umieszczono dwa dzwony. Na jednym z nich znajduje się wizerunek M. B. Ostrobramskiej i napis: „Ten dzwon robiony staraniem Met Zenichowskiego 1722 A". W kruchcie kościoła tablice memoratywne proboszczów: ks. Franciszka Gancarka, budowniczego kościoła, oraz ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, znanego biblisty. Znajduje się tu również tablica poświęcona poległym podczas II wojny światowej, mieszkańcom Kamionka.

Na wewnątrz kościoła tablice pamiątkowe z okresu międzywojennego, upamiętniające dzieje Kamionka i epitafium Jaroszyńskiego, oficera z 1873 r.

8 grudnia 1981 roku przed kościołem odsłonięty i pobłogosławiony został obelisk upamiętniający wszystkich spoczywających na historycznym cmentarzu kamionkowskim oraz osobę bohaterskiego ks. Ignacego Skorupki.

Od 1984 roku 16 sierpnia wyrusza co rok z Kamionka na Jasną Górę piesza pielgrzymka „Pomocników Matki Kościoła”.

9 kwietnia 1995 roku na placu przed kościołem ustawiono symboliczny pomnik Zbrodni Katyńskiej.

Od początku istnienia parafii funkcje proboszczów w kolejnych latach pełnili następujący kapłani:

ks. prał. Wacław Wyrzykowski (1917-1919)
ks. kan. Wincenty Trojanowski (1919-1928)
k. kan. Franciszek Garncarek (1929-1933)
ks. kan. Feliks de Ville (1933-1944)
ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski (1944-1970)
ks. bp Zbigniew Kraszewski (1970-1997)
ks. prał. Zdzisław Gniazdowski (1997- 2009)
ks. prałat Zygmunt Podstawka (2009-...)

Tanyeli/TP/BM/PN

Ciekawostki

  • XIII - XIV w. - w Kamionie zostaje wybudowany pierwszy kościół i zorganizowana parafia - św. Stanisława Biskupa i Męczennika należąca do biskupstwa płockiego, początkowo w archidiakonacie płockim.
  • 16 maja 1912 r. w ciągu jednej nocy mieszkańcy Kamionka rozbudowali maleńką kaplicę stawiając niechętne temu władze zaborcze przed faktem dokonanym.
  • W 1912 roku proboszcz praski ks. Alojzy Volkmer - mimo formalnego zakazu miejscowych władz postanowił odprawić na Kamionku Mszę św. W czasie trwania nabożeństwa policja i żandarmeria otoczywszy kaplicę usiłowały aresztować celebransa. Uratował się ucieczką przez parkany cmentarne i korzystając z pomocy wiernych.
  • 13 sierpnia 1920 roku ks. Ignacy Skorupka odprawia w kamionkowskiej kaplicy swą ostatnią w swoim życiu Mszę świętą.
  • W 1944 r. ks. dr Eugeniusz Dąbrowski ratuje świątynię przed wysadzeniem w powietrze przez wycofujące się z Pragi wojska hitlerowskie.

Ciekawostki

  • W latach 1975-1976 rezydentem ten parafii był ks. Stanisław Małkowski. Przyjaciel bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Współpracował z Ruchem Obrony Prac Człowieka i Obywatela i Komitetem Obrony Robotników. Organizował uroczystości pod pomnikiem na Olszynce Grochowskiej. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był działaczem na rzecz obrony życia poczętego - wspólnie z o. Jackiem Salijem i ks. Stanisławem Ługowskim założył Ruch Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae.

Więcej na ten temat


Ważne linki


GaleriaDodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia