Biuro Spraw Dekretowych szuka dawnych właścicieli Targowej 16

23.09.2023
W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym nieruchomości przy ulicy Targowej 16, Biuro Spraw Dekretowych zamieściło ogłoszenie, w którym wzywa osoby, aby w terminie kolejnych trzech miesięcy udowodniły swe prawa do nieruchomości, pod rygorem umorzenia postępowania dekretowego.
Ogłoszenie

W myśl art. 214b ust 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

W Biurze Spraw Dekretowych Urzędu miasta stołecznego Warszawy (zwanym dalej „Urzędem”) toczy się postępowanie administracyjne z wniosku złożonego w dniu 31 sierpnia 1948 r. przez Żanetę Elterman zamieszkałą w Warszawie przy ul. Wileńskiej 19 m. 8 (ostatnie znane Urzędowi miejsce zamieszkania) – o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, zwane dalej „Postępowaniem dekretowym”) dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej 16 oznaczonej dawniej nr. hip. 228-Praga (zwanej dalej „Nieruchomością”). W sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo pochodzące od stron w przeciągu ostatnich 30 lat poprzedzających dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa strony Postępowania dekretowego, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Urzędu, podając swój aktualny adres, a następnie w terminie kolejnych trzech miesięcy udowodniły swe prawa do Nieruchomości, pod rygorem umorzenia Postępowania dekretowego.

Zgodnie z art. 214b ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawa umorzenia Postępowania dekretowego zachodzi, gdy organ wezwał nieustalone strony lub strony, których adresów nie ustalono, do uczestnictwa w postępowaniu przez ogłoszenie, a w sprawie nie wpłynęło żadne pismo pochodzące od wzywanej strony w przeciągu ostatnich 30 lat poprzedzających dzień publikacji ogłoszenia. Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywana strona nie zgłosiła swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodniła ich w terminie kolejnych 3 miesięcy lub nie wskazała swego adresu.


BSD/UM/TJ

Więcej na ten temat

Wasze komentarze

64x64

Do greg napisał:

Pewnie dopiero teraz ktoś teczke odnalezli w urzędzie. Poczekają pół roku jak się nikt się nie zgłosi i będzie sukces a moze i premia
2023-09-26 11:40
64x64

greg napisał:

Dlaczego dopiero teraz szuka się właścicieli? Miasto czekało aż zgłosi się 150-letni właściciel lub jego pełnomocnik?
2023-09-26 09:40
64x64

EMO napisał:

https://boernerowo.org/boernerowskie-nie-dla-shoah/ może na Bemowo pojechati popytać?
2023-09-23 19:22

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia