Budżet obywatelski Pragi Północ: 97 projektów

17.03.2014
W dzielnicy Praga złożono 97 projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. Zważywszy na liczbę mieszkańców naszej dzielnicy jest to jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń w Warszawie.

Pragi Północ - 97 projektów w ramach budżetu partycypacyjnego97 projektów na 2015 rok

Zgłoszone projekty przede wszystkim dotyczą problematyki inwestycyjnej (remonty, rewitalizacja i nowe przedsięwzięcia inwestycyjne), co wskazuje na to, iż w tej kwestii projektodawcy dostrzegają największe potrzeby. W mniejszym zakresie złożono też projekty dotyczące działań edukacyjnych, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym a także związanych z ochroną środowiska.

Obecnie projekty znajdują się na etapie weryfikacji merytorycznej dokonywanej przez komórki merytoryczne Urzędu. Ostatecznie pod głosowanie mieszkańców zostanie poddanych 50 projektów. W przypadku otrzymania większej liczby projektów niż 50, Urząd Praga Północ jest zobowiązany do zorganizowania spotkań preselekcyjnych, w ramach których spotkają się wszyscy projektodawcy i wyłonią 50 najlepszych propozycji dla mieszkańców.

Głosowanie w czerwcu

Mieszkańcy od 20 do 30 czerwca będą głosować na najważniejsze ich zdaniem przedsięwzięcia w ramach przewidzianej dla Dzielnicy Praga Północ puli 1 mln 200 tys. zł.

Poniżej prezentujemy wykaz projektów do budżetu partycypacyjny na rok 2015 według problematyki i lokalizacji.
 

l.p

nazwa

adres

 1.  

Wybieg dla psów

Park Praski

 1.  

Transmisja on line i nagrania video sesji Rady Dzielnicy

UD Praga Północ

Kłopotowskiego 15

 1.  

Wyprawka dla pierwszoklasisty

 

 1.  

Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze

Białostocka, Brzeska, Ząbkowska, Okrzei, Kłopotowskiego

 1.  

Remont nawierzchni podwórka

Jasińskiego 4, Kłopotowskiego 7 i 9

 1.  

Rodzinne zajęcia sportowe

 

 1.  

Remont drogi

Siedlecka-Radzymińska

 1.  

Remont drogi

Al. Tysiąclecia (151)

 1.  

Doświetlenie podwórka- zainstalowanie lampy

Pl. Hallera 5 - 5B

 1.  

Rewitalizacja terenu

Pl. Hallera

 1.  

Remont ulicy wewnętrznej

Dąbrowszczaków 12-14

 1.  

Chronimy praskie drzewa- zabezpieczenia drzew

 

 1.  

Zmiana stałej organizacji ruchu – instalacja sygnalizacji świetlnej

Radzymińska/Grodzieńska

 1.  

Remont chodnika

Namysłowska 1

 1.  

Ustawienie ławek

Szanajcy

 1.  

System audio i video dla praskiego ZOO

Ratuszowa 1/3

 1.  

Hotspot na Pradze

 

 1.  

Piknik rodzinny

Park Praski

 1.  

Bezpłatna sieć WI-FI

 

 1.  

Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie

Jagiellońska, Targowa, 11 Listopada, Cyryla i Metodego, Konopacka, Skoczylasa, Namysłowska, rondo Starzyńskiego, Gersona, Witkiewicz, Szernera

 1.  

Rewitalizacja terenu

Szanajcy 16 i 16a – Dąbrowszczaków 14

 1.  

Plac zabaw bez piasku

Pl. Hallera

 1.  

Zadaszenie wejścia do przychodni

Dąbrowszczaków 5A

 1.  

Montaż platformy podnoszącej w Domu Kultury

Dąbrowszczaków 2 DK „Praga”

 1.  

Utworzenie międzypokoleniowego „Klubu Praskiego”

Pl. Hallera 9

 1.  

Rewitalizacja przejścia bramowego

Pl. Hallera 5

 1.  

Rewitalizacja przejść bramowych

Skoczylasa 10/12

 1.  

Zakup komputerów dla Domu Kultury

DK „Praga”

Dąbrowszczaków 2

 1.  

Praski Rozwój Czytelnictwa- nowości czytelnicze dla praskich bibliotek

 

 1.  

Budowa skateparku

Targowa/ 11 Listopada

 1.  

Rewitalizacja wybiegu dla niedźwiedzi

Al. Solidarności

 1.  

Budowa przyosiedlowych ekranów akustycznych

Wybrzeże Szczecińskie na odc. Most Śląsko – Dąbrowski - Kłopotowskiego

 1.  

Ścianka do tenisa

Park Praski

 1.  

Zagrajmy w tenisa na Pradze

Gimnazjum Nr 31 Sierakowskiego 9

 1.  

Remont odpływu wody w ulicy

Jagiellońska 66a - 64

 1.  

Darmowe WI-FI

Szmulowizna

 1.  

Miniprzedszkole z warsztatami dla rodziców

 

 1.  

Praski Klub Bilarda i Snookera

Pl. Hallera 5

 1.  

Ekologiczna Biblioteka Plenerowa

Park Praski

 1.  

Klubokawiarnia dla Pragi II

Pl. Hallera i okolice

 1.  

Budowa placów treningowych

Łomżyńska, Siedlecka; Radzymińska; Skwer płk Żurowskiego

 1.  

Dofinansowanie do biletów do ZOO

Ratuszowa 1/3

 1.  

Instalacja latarni

Kawęczyńska, Otwocka, Siedlecka

 1.  

Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno – Kulturalnej „Kawęczyńska”

Kawęczyńska 16

 1.  

Społeczeństwo obywatelskie- program edukacyjny dla praskich szkół

Szkoły podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe

 1.  

Budowa chodnika

Radzymińska na odc. Otwocka- Naczelnikowska

 1.  

Remont i zagospodarowanie podwórka

Stalowa 18

 1.  

Edukacyjna ścieżka na placu zabaw

Jagiellońska 28

 1.  

Muzyka, ruch i przestrzeń dla dzieci

Jagiellońska 28

 1.  

Budowa kładek dla rowerów

Most Śl- Dąbrowski, Trasa WZ

 1.  

Rewitalizacja zieleni

Łochowska 44

 1.  

Zorganizowanie Centrum doradztwa zawodowego

Otwocka 3

 1.  

Modernizacja boiska ogólnodostępnego

Zespół Szkół nr 45 i DOSiR Praga-Północ, ul Jagiellońska 7

 1.  

„Chodź na Pragie” – cykl gier miejskich na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej, integracji i budowania tożsamości lokalnej

 

 1.  

Rewitalizacja podwórza

Skoczylasa 9

 1.  

Miejska plaża „Rusałka”

Okolice ul Ratuszowej (Wybrzeże Helskie)

 1.  

Koncert „Cud nad Wisłą”

Park Praski

 1.  

Ptasi zakątek

Stalowa/Czynszowa

 1.  

Dzielnicowy Informator Senioralny (gazeta)

 

 1.  

Uruchomienie stacji Veturillo

Kawęczyńska 36

 1.  

Rewitalizacja skweru

Otwocka 1

 1.  

Praga Północ – moje miejsce na świecie (zajęcia plastyczne dla najmłodszych)

Dom kultury

 1.  

Stworzenie skweru

Ząbkowska/Brzeska

 1.  

Stworzenie kółka ornitologicznego

DK „Praga” Dąbrowszczaków 2

 1.  

Budkowanie nad Wisłą – rozwieszenie budek lęgowych

Plaża nad Wisłą

 1.  

Remont ulicy

Grajewska

 1.  

Odciążamy mamy – Maluch na Pradze Północ (projekt opieki na dziećmi)

Ząbkowska 23/25 lok.9

 1.  

„Niewidomi są wśód nas” – stworzenie tyflografiki i stanowiska komputerowego w UD Praga Północ

Kłopotowskiego 15

 1.  

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół (budki dla owadów)

Starzyńskiego i inne, wg załącznika

 1.  

Budowa skateparku

Siedlecka/Wołomińska/Folwarczna

 1.  

Położenie kłód drewna do siedzenia

Nad Wisłą przy ścieżce rowerowej

 1.  

Organizacja punktu interwencji reprywatyzacyjnej i mieszkaniowej (porady prawne) w UD Praga Północ

Kłopotowskiego 15

 1.  

Etap finalny rewitalizacji osiedla Praga I 

ul. Jagiellońska / Kameralna  

 1.  

Uliczny trening Praga Północ - budowa trzech placów treningowych

ul. Łomżyńska, Siedlecka, Radzymińska; Skwer płk. A.W. Żurowskiego  

 1.  

Poprawa bezpieczeństwa przy torach kolejowych

ul. Szwedzka- ul. Naczelnikowska  

 1.  

Wielofunkcyjny plac sportu, ruchu i zabaw

ul. Inżynierska 5  

 1.  

Uruchomienie klubu tatów na Pradze-Północ (wsparcie dla ojców)

 

 1.  

Skatepark przy "Orliku" Praga Północ

ul Targowa 86  

 1.  

Plac zabaw

ul. Floriańska 6  

 1.  

Boisko szkolne przy LXXVI LO ul.

Kowelska 1  

 1.  

Poprawa stanu środowiska naturalnego w Parku Praskim - utworzenie żywopłotu

Al. Solidarności, Wybrzeże Helskie  

 1.  

Park dla psów

ul. Stalowa/Czynszowa/ Konopacka/11 Listopada  

 1.  

"Świetna Światłość - Praga-Północ" porady dla mieszkańców w zakresie oszczędzania energii  

 

 1.  

Poprawa estetyki i czystości na osiedlu Śliwice, montaż koszy na śmieci

ul. Jagiellońska/ Witkiewicza/ Gersona

 1.  

Budowa eko-zatok parkingowych

ul. Darwina  

 1.  

Psi park-wybieg dla psów

ul. Strzelecka/Stalowa  

 1.  

Dobry start dla maluszków - organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 2-4 lat w Ogródku Jordanowskim  

ul. Namysłowska 21

 1.  

Budowa placu zabaw filii szk. podst. 258

ul. Namysłowska 1 

 1.  

Rewitalizacja terenów zielonych

ul. Szanajcy 16  

 1.  

Pomalowanie ogrodzenia trawników

ul. Szanajcy 16  

 1.  

Usuniecie kwitnących topoli i nasadzenie odp. drzew

ul. Ratuszowa/Starzyńskiego, Jagiellońska/Namysłowska  

 1.  

Renowacja terenu wokół budynku

ul. Szanajcy 11  

 1.  

Przeprowadzenie audytu w ZGN Praga-Północ

obszar działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

 1.  

Remont nawierzchni ulicy

ul. Ząbkowska

 1.  

Przestrzeń wspólna, kulturalno-sportowa - boisko wielofunkcyjne w Dzielnicy  

 

 1.  

Plac zabaw dla dzieci, Przedszkole nr 164  

ul. Szanajcy 12

 1.  

Społeczeństwo obywatelskie - program edukacyjny dla szkół praskich  

 UD/TJ


Więcej na ten temat
Wasze komentarze

64x64

mieszkanka Pragi napisał:

NIE- dla punktu 32. Postawienie ekranów całkowicie odetnie Pragę od Warszawy. A widok Warszawy z praskiego brzegu - bezcenny !
2014-03-18 15:13
64x64

mieszkaniec os.Panie napisał:

Punktowi 32 mówię stanowcze NIE, dość z budową tych obleśnych ekranów w środku miasta.
2014-03-18 01:30

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia