Czy środki z wycinki drzew "wrócą" na Gocław?

07.05.2014
2,2 mln zł zapłacił Dom Development za usunięcie drzew kolidujących z budową nowego osiedla Saska Nad Jeziorem. Czy środki te "wrócą" na Przyczółek Grochowski i Gocław i zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów - pyta w interpelacji radny Dariusz Lasocki.

Drzewa wycięte przez Dom Development
W odpowiedzi Urzędu Dzielnicy czytamy: "Jeśli chodzi o wykorzystanie środków pochodzących z uiszczenia opłaty wynikającej z wydanego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przy jeziorku Goławskim pragnę poinformować, że zgodnie z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Poś, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), wpływ z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy i winny być przeznaczanie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a i 403 Poś.

W Warszawie zadecydowano, że środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą gromadzone na osobnym koncie i przeznaczane na cele wymienione w Poś w formie dotacji. Szczegółowe uregulowania w tej materii zawarte zostały w uchwale nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej i w zarządzeniu nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia procedur oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Rozdziałem środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej i udzielaniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej rozpatruje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, przy czym zgodnie z ustaleniami ww. uchwały w pierwszej kolejności środki te przeznaczane są na realizację inwestycji związanych z:

1. ochroną przeciwpowodziową i małą retencją wodną,
2. likwidacją zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,
3. usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest,
4. wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Biura, dzielnice, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy a także podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z Prawo ochrony środowiska.

Generalnie wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej są składane w Biurze Ochrony Środowiska w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku poprzedzającego planowany rok realizacji przedsięwzięcia.

Zatem najprawdopodobniej środki w wysokości 2,2 min złotych, które zostały uiszczone przez dewelopera, który dokonał wycinki drzew przy jeziorku Goławskim nie zostały jeszcze spożytkowane."
 


TJ

Więcej na ten tematDodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia