Pałacyk bliski naszym sercom. Będzie służył kulturze

Dodano: 20.04.2016, modyfikacja: 20.04.2016
- Trudno sobie wyobrazić Nową Pragę bez Pałacyku Konopackiego. Jest to projekt, od którego rozpoczynamy rewitalizację Nowej Pragi - mówił dziś przed pałacykiem Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Pałacyk Komopackiego na Nowej Pradze
Zabezpieczony czeka na kompleksowy remont

Jeden z najstarszych murowanych budynków Nowej Pragi - Pałacyk Konopackiego przejdzie gruntowny remont przeprowadzony według zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Kompleksowy remont budynku, w związku z planowaną adaptacją obiektu na cele kulturalne, musi uwzględniać zachowanie układu przestrzennego wnętrz budynku. Powinny zostać zachowane elementy historycznego wystroju wnętrz, a w przypadku ich złego stanu technicznego powinny zostać odtworzone. Konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz żeliwnych balkonów. Z uwagi na fakt, że w wielu fragmentach elewacji zniszczeniu uległy nie tylko tynki, ale także cegła (szczególnie w pasie cokołowym), konieczne będzie przemurowanie fragmentów oraz wymiana poszczególnych cegieł.

Przed przystąpieniem do ww. prac właściciel obiektu - m.st. Warszawa - wykonał w pałacyku prace zabezpieczające, które pozwolą doczekać zabytkowi do właściwego remontu w niepogarszającym się stanie. Prace polegające na wymianie więźby i poszycia dachu, wymianę stropów, naprawa spękań murów, założeniu nowych rynien oraz wykonaniu zabezpieczeń w przyziemiu i ławie fundamentowej, zakończono w marcu 2016 r.

O pałacyku wypowiedzą się mieszkańcy

Ze względu na historyczną wartość pałacyku Konopackiego i jego wielkie znaczenie dla okolicznych mieszkańców, a także dyskusje jakie pojawiły się w związku z przeznaczeniem budynku, miasto uznało, że konieczne jest przeprowadzenie złożonego procesu partycypacyjnego. Proces ten ma w efekcie doprowadzić również do powstania wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla pałacyku Konopackiego.

Do współpracy przy pisaniu PFU i przeprowadzeniu procesu partycypacyjnego Biuro Kultury zaprosiło organizację, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu programów i koncepcji dla domów kultury. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", na których opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły ę, od lat wspiera domy i instytucje kultury we wdrażaniu zmian i otwierania ich na lokalne społeczności.

Zaplanowane działania pozwolą wypracować wytyczne w procesie, angażujących użytkowników, mieszkańców, partnerów a także gospodarzy miejsca - pracowników i dyrekcję Domu Kultury "Praga".

W maju br. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przyszłej funkcjonalności pałacyku Konopackiego.


TJ

Więcej na ten temat


Obiekty

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia