ZOM mówi "nie" dla Zielonej Targowej. Będzie odwołanie

Dodano: 13.05.2016, modyfikacja: 13.05.2016
- Projekt Zielona Targowa został ponownie negatywnie zweryfikowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Przysługuje nam jeszcze jedno odwołanie. Skorzystamy z tego prawa - poinformował autor projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Grzegorz Walkiewicz.

Ulica Targowa w 2014 roku

Zieleń dla Targowej

Projekt Zielona Targowa zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy. Jego koszt oszacowano na 490 tys zł.

Powód weryfikacji negatywnej


"W dniu 18.04.2016 r. po otrzymaniu pozytywnej opinii TW poinformowano projektodawcę o możliwości modyfikacji projektu i zaproponowano realizację części. Jednostka weryfikującą przedstawiła następujący zakres prac: sadzenie krzewów żywopłotowych (2-rzędowy, 6 sztuk /mb) na długości 400 mb w pasie środkowym w kwocie 24 000,00 zł., posadzenie 15 sztuk drzew w kwocie 12 750,00 zł. Koszt pielęgnacji drzew w okresie 3 lat: wynosi 3 000,00 zł, koszt pielęgnacji krzewów żywopłotowych w okresie 3 lat wynosi: 6 192,00 zł. Projektodawca nie udzielił odpowiedział na zaproponowane zmiany przedstawione drogą e-mailową. Wobec tego zastosowanie ma § 20. ust. 4. Załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 r. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 ”jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, wówczas projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie”. Natomiast termin realizacji pozostałego zakresu projektu pozostaje w kolizji ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji do 2022 r. pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Ponadto ze względu na negatywną opinię Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (pismo znak: KI.WP.7011.16.2016.BCH z dnia 25.03.2016 r.) nie jest możliwe prowadzenie robót ingerujących w infrastrukturę drogową w roku 2017. Wynik reweryfikacji: Projektodawca nie zaakceptował kolejnej wersji zaproponowanych zmian. Wobec powyższego zastosowanie ma § 20. ust. 4. Załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 r. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 ”jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, wówczas projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie”. - czytamy na stronie zgłoszonego projektu.


TJ


Więcej na ten temat

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia