Kronika Warszawy - 350 lat Pragi

Redakcja:  
Teresa Czarnecka-Durniat (sekretarz), Sławomir Górzyński, Józef Kazimierski, Ryszard Kołodziejczyk (przewodniczący), Jerzy Lileyko (redaktor naczelny), Jan Piekutowski, Danuta Szmit-Zawierucha, Ryszard Wojtkowski

Rada programowa:
Marian M. Drozdowski, Janusz Durko, Aleksander Gieysztor (przewodniczący), Jerzy Jasiuk, [Zdzisław Libera], Janusz M. Michałowski, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Jadwiga Sawicka,  Temida Stankiewicz-Podhorecka, Maria Wiśniewska, Marta Zahorska-Bugaj

Oprawa: miękka
Liczba stron: 248
Wydawnictwo: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
Wydanie: Warszawa 1998 r.
ISBN 0137-3099
Opis:

Po kilkuletniej przerwie wraca na warszawski rynek wydawniczy „Kronika Warszawy", czasopismo, którego tradycje sięgają okresu międzywojennego, bowiem w 1924 r. Magistrat m.st. Warszawy podjął decyzję o jego wydawaniu. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem był Stefan Zeromski. „Kronika" miała na swoich łamach utrwalać „wszystko co dotyczy wewnętrznego życia miasta i świadomej, celowej myśli w rozwoju stolicy, jej stanu dzisiejszego, przeszłości i przyszłości".
Po II wojnie światowej pismo wydawane było przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

„Kronika"zamieszczała na swoich łamach artykuły dotyczące współczesnej Warszawy i jej przeszłości w stałych działach, takich jak: Artykuły, Recenzje, Sprawozdania, Pro-me-moria, Kronika wydarzeń w Warszawie. W1993 r. trud wydawania czasopisma wzięła na siebie „Fundacja Kroniki Warszawy". Za tę działalność, która pomogła mu przetrwać w ciężkich dla niego czasach, członkom Fundacji: Paniom Teresie Czarneckiej-Durniat, Danucie Szmit-Zawierusze, Panu Janowi Piekutowskiemu oraz Redaktorowi Naczelnemu prof. Jerzemu Lileyce należą się słowa wdzięczności i gorącego podziękowania.
W1997 r. na mocy porozumienia zawartego z „Fundacją Kroniki Warszawy", wydawcą pisma stało się Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Podejmując decyzję o przejęciu „Kroniki Warszawy" Archiwum kierowało się chęcią uratowania i utrzymania na rynku varsavianistycznym pisma, które przez wiele lat funkcjonowania zdobyło sobie uznanie i renomę. Ważnym też było wsparcie udzielone przez Przewodniczącego Rady Naukowej Archiwum prof. Ryszarda Kołodziejczyka.
W swej działalności zamierzamy kontynuować prace naszych zasłużonych poprzedników, utrzymując dotychczasowy profil pisma i zachowując stale działy, wzbogacone o informacje dotyczące działalności Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Obecny numer poświęcony został Pradze, z okazji 350-lecia uzyskania przez nią praw miejskich. Znaleźć w nim można artykuły dotyczące wybranych wydarzeń z dziejów tej prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy, jak również materiały dotyczące jej teraźniejszości. Z zamieszczonych tu materiałów należy wspomnieć o tekście „ordynacji praskiej", o omówieniach powojennej architektury Pragi, komunikacji masowej na Pradze, historii Kościoła katolickiego, czy też wreszcie kalendarium praskim. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie mogły się znaleźć w „Kronice" wszystkie zebrane przez redakcję materiały, ale będą one sukcesywnie zamieszczane w następnych numerach.

Rocznica uzyskania praw miejskich Pragi była także okazją do zorganizowania wielu imprez kulturalnych, muzycznych, sesji naukowych, wystaw, koncertów, konkursów i opracowania okolicznościowych wydawnictw. Do współpracy przy obchodach Towarzystwo Przyjaciół Pragi zaprosiło warszawski samorząd oraz wiele praskich instytucji i organizacji. W przygotowanie i finansowanie tych uroczystości włączyły się praskie dzielnice — Praga Północ i Praga Południe oraz Gmina Warszawa Centrum, duży wkład w uświetnienie obchodów wniosła Diecezja Warszawsko-Praska, Teatr Powszechny i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, a także Biblioteka Dzielnicowa Pragi Północ i południowopraskie Centrum Promocji Kułtury. Z wielu uroczystości, jakie odbyły się w br., należy wymienić wystawy: „Ocalićod zapomnienia" (będącą finałem konkursu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Pragi w kategoriach literackiej i historycznej), „Warszawska Praga dawniej i dziś" (organizowaną przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Pragi), „Ludzie Pragi", „Praskie klimaty II" (organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga Północ), a także koncerty: „Wielkopostny", Chórów Młodzieżowych z cyklu „Letnia Serenada"oraz sesje naukowe (w tym „Militarne dzieje Pragi", zorganizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową), festyny sportowe i rekreacyjne i wiele, wiele innych. Dzięki tym imprezom rok 1998 stał się prawdziwym rokiem Pragi. O niektórych piszemy w tym numerze „Kroniki Warszawy". Planując wydanie następnych numerów w przyszłym roku, zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Warszawy, jak i jej dniem dzisiejszym, do publikowania na naszych łamach.

Specjalne słowa podziękowania składamy Wydziałowi Kultury Gminy Warszawa Centrum oraz Wydziałowi Kultury i Sztuki Biura Zarządu m.st. Warszawy. Bez pomocy finansowej tych organów samorządu warszawskiego, a szczególnie bez zrozumienia potrzeby wydawania „Kroniki Warszawy", nie byłoby możliwe ukazanie się tego numeru.

Wydawcy
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia