Siennicka 15

Siennicka 15 w WarszawieUlica Siennicka 15 - budynek Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Dwupiętrowy budynek w narożniku ulic: Siennicka i Grochowska został wzniesiony w latach 1934-1935 według projektu Piotra Kwieka. Przed wojną budynek zajęły Szkoły Powszechne nr 60 (I piętro) przeniesiona z ulicy Krypskiej 47/49, 149 (II piętro) i 181 (parter), przeniesiona z ulicy Garwolińskiej 2.

We wrześniu 1939 roku budynek został uszkodzony. Po naprawię szkód na przełomie 1939/1940 roku władze niemieckie nakazały szkołom opuszczenie budynku.

Szkoła nr 60 przez cały czas okupacji i jeszcze dwa lata po wojnie mieściła się w trzech budynkach: przy ul. Waszyngtona 126; przy ul. Grochowskiej 255 i Grochowskiej 180. Szkoła nr 149 została przeniesiona do budynku Sierocińca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Krypskiej 39 oraz do prywatnego mieszkania przy ul. Waszyngtona 134 (tam uczyły się klasy pierwsza i druga). Natomiast szkoła nr 181 zajęła część pomieszczeń w kamienicy przy Grochowskiej 231.

Po wyprowadzce szkół został w nim urządzony szpital wojskowy.

Na początku sierpnia 1944 roku u tworzono w nim oddział zakaźny Szpitala Przemienia Pańskiego do którego przeszła tam część załogi szpitalnej z ulicy Brukowej i Kowalskiej. Tam również ukrywano rannych i zdrowych powstańców. Szpital zakończył działalność w tym miejscu w 1948 roku.

W dniu 1 września 1948 roku do swego macierzystego budynku powróciły przedwojenne szkoły nr 60 i 149 i 181. Szkoła nr 149 zajęła II piętro, szkoła nr 60 pierwsze, a szkoła nr 181 parter. Trzy szkoły mogły istnieć bezkolizyjnie, miały rozdzielone szatnie w suterenie i do każdej prowadziła osobna klatka schodowa.

W 1965 roku szkoła nr 60 została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Zbaraskiej 3. W 1969 roku również szkoła nr 149 opuściła budynek otrzymując nową szkołę przy ulicy Kobielskiej 5.

Od 1 września 1969 roku na Siennicką 15 została przeniesiona z budynku przy Grochowskiej 194/196 Zasadnicza Szkoła Optyczna. Tego samego dnia rozpoczęła funkcjonowanie działająca przy ZSO 3-letnie Technikum Mechaniczne.

1 wrzenia 1973 roku powstało również 5-letnie Technikum Mechaniczne.

1 stycznia 1976 roku utworzono Zespół Szkół Mechaniki Precyzyjnej, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Optyczna, 3-letnie Technikum Mechaniczne, 5-letnie Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe, Średnie Studium Zawodowe (wygasa po 4 latach).

W dniu 1 września 1980 roku doszło do połączenie Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej.
z Zespołem Szkół Zawodowych Polskich Zakładów Optycznych przy ulicy Odrowąża 75 i powstania Zespołu Szkół Zawodowych PZO.

1 lutego 1986 roku szkoła przeszła pod opiekę Przemysłowego Centrum Optyki i otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Zawodowych PCO. Następuje przekształcenie 5-letniego Technikum Mechanicznego w Technikum Optoelektroniczno-Mechaniczne.

10 października 1990 roku szkoła zostaje szkołą kuratoryjną i otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Opto-Elektronicznych.

1 września 1992 roku następuje otwarcie przy Zespole Szkół Opto-Elektronicznych Policealnego Studium Zawodowego.

1 września 1996 roku rozpoczyna działalność XCVII Liceum Ogólnokształcącego.

Około 1997 roku na terenu szkoły zbudowano nawoczesną halę sportową.

1 września 2005 roku Zespołowi Szkół Opto-Elektronicznych otrzymują numer i patrona. Od tego dnia w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 12, przygotowujące do zawodu technik elektronik, XXX Liceum Profilowane – z profilem usługowo-gospodarczym i zarządzaniem informacją, XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich

W 2008 roku na scanie hali sportowej od strony ulicy Grochowskiej powstał mural "Obelisk".

OD 1 września 2013 roku uchwałą Rady m.st Warszawy w skład Zespołu Szkół nr 12 wchodzą: XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich, Technikum nr 12 (technik obsługi turystycznej), Gimnazjum Sportowe nr 21 (przeniesiony z ulicy Siennickiej 40).

Od 1 września 2017 roku - uchwałą Rady m.st. Warszawy w skład Zespołu wchodzą: XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi i Technikum nr 12 (technik obsługi turystycznej, technik logistyk).

Obecnie szkołą posiada nowoczesne sale do praktycznej nauki zawodu, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, dwie nowoczesne pracownie multimedialne i dwie pracownie komputerowe. Boiska ze sztuczną nawierzchnią i trybunami, kort tenisowy, bieżnia trzytorowa, boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, sala gimnastyczna oraz halę sportową.

24 stycznia 2019 roku w jednej z sal na ostatnim piętrze została otwarcia pracownia VR - Virtual Reality.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.


TJ

Ciekawostki

  • - Od 1937 roku do 39 chodziłem właśnie do tej szkoły nr. 149. Od strony Grochowskiej ten kwadratowy otwór to był zegar instalowany podczas zajęć szkolnych. Pamiętam jak w czasie lekcji hałasowali przy jego montowaniu. Moja wychowawczynią była pani Drozd a później pani Aniela Rozycka - wspomina Stanisław Borkowski.

Więcej na ten temat


Obiekty

Wasze komentarze


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii


wstecz