Stadion Narodowy na plusie w 2015 roku

25.09.2013
Wyniki finansowe Stadionu Narodowego za pierwsze siedem miesięcy 2013 roku są o 5,5 mln zł lepsze od założeń biznes planu - zaakceptowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dokumentu, który był podstawą dla umowy operatorskiej podpisanej z PL.2012+.

Stadion Narodowy w Warszawie

Najpopularniejsze miejsce w Polsce

Osiągnięcie już dziś tego wyniku było możliwe dzięki zrealizowanym działaniom, których efektem były przychody wyższe o 3,1 mln zł, a koszty niższe o 2,5 mln zł w porównaniu z założeniami biznes planu. Od początku roku 2013 Stadion Narodowy odwiedziło 1 000 000 gości (od otwarcia ponad 2 000 000) - stał się dzięki temu jednym z najpopularniejszych miejsc w Polsce.

Łączne przychody Stadionu Narodowego w okresie 1 – 7.2013 wzrosły do poziomu 10.602 mln zł (w porównaniu z 7.552 mln zł zakładanymi w biznes planie) - w styczniu, w momencie rozpoczęci pracy przez PL.2012+ przychody miesięczne Stadionu wynosiły zaledwie 140 tys. zł. Koszty funkcjonowania Stadionu Narodowego, dzięki związanym z optymalizacją działalności obiektu, zostały zredukowane przez PL.2012+ do poziomu 20,5 mln zł (w porównaniu z 23 mln zakładanymi w biznes planie).

Dynamiczny wzrost przychodów na Stadionie Narodowym

W najważniejszych kategoriach przychodowych wyniki finansowe za okres 1-7.2013 przekroczyły założenia biznes planu – miało to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia lepszego wyniku finansowego Stadionu Narodowego.

Wyższy przychód wygenerowany przez wydarzenia całostadionowe (powyżej 10 000 osób)
w porównaniu do biznes planu był efektem: Wdrożenia strategii 360 stopni: 1/3 wydarzeń sportowych, 1/3 wydarzeń rozrywkowo-muzycznych, 1/3 wydarzeń społecznych oraz potwierdzonego kalendarza 19 wydarzeń całostadionowych (w planie 10 wydarzeń) potwierdzonych warunków finansowych związanych z wynajmem Stadionu klientom i partnerom będących wynikiem każdorazowo prowadzonych negocjacji pomiędzy PL.2012+ a organizatorami

Wszystkie wydarzenia całostadionowe organizowane w 2013 roku na Stadionie Narodowym to wydarzenia stricte komercyjne oznaczające każdorazowo korzyść dla areny.

Większy przychód (w porównaniu z biznes planem) z wydarzeń biznesowych został wygenerowany przede wszystkim dzięki:

  • stworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowej, elastycznej i konkurencyjnej oferty
  • uruchomieniu Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym
  • podpisaniu 139 umów na wydarzenia biznesowe do dnia dzisiejszego (przy planie 100 na całe 12 miesięcy)
Wzrosły również przychody generowane przez pozostałe produkty i usługi oferowane przez Stadion Narodowy, czyli między innymi: oferta dla klientów indywidualnych (wycieczki i inne), partnerstwa korporacyjne oraz wynajem powierzchni.

Oszczędności na Stadionie Narodowym


Uzyskanie lepszego niż oczekiwany i zapisany w biznes planie całościowego wyniku za okres 1-7.2013 było możliwe dzięki działaniom, których celem była redukcja kosztów funkcjonowania areny. Oszczędności były możliwe między innymi dzięki:

  • zmniejszeniu kosztów energii elektrycznej
  • zmniejszeniu kosztów utrzymania i konserwacji obiektu wraz przy zachowaniu jego najwyższej jakości
  • optymalizacji procesów (np. liczebność zaangażowanych służb informacyjnych, porządkowych czy sprzątających) związanych z funkcjonowaniem Stadionu podczas największych wydarzeń (powyżej 10 000 osób)
  • optymalizacji struktury operatora

Podsumowując, całościowe oszczędności w pozycjach kosztowych na Stadionie Narodowym wygenerowane przez PL.2012+ wyniosły 2 500 000 mln zł w porównaniu do zapisów biznes planu.

Najbliższym wielkim wydarzeniem niesportowym na Stadionie Narodowym będzie listopadowy Szczyt Klimatyczny. Plany na kolejne miesiące to głównie poszukiwanie partnerów biznesowych, także tego najważniejszego – tytularnego. Umowa z nich może przynieść Stadionowi i spółce PL2012 Plus 10 milionów złotych zysku rocznie. Między innymi to uzdrowi i zbilansuje sytuację finansową – twierdzi Minister Sportu Joanna Mucha.

Zysk w 2015 roku

"Wyników za pierwsze 7 miesięcy naszej pracy na Stadionie Narodowym nie traktujemy dziś jako wielkiego sukcesu, ale jako potwierdzenie, że potencjał areny jest wykorzystywany
i może być w dalszym ciągu rozwijany. Utrzymanie pozytywnego trendu będzie w dalszym ciągu naszym priorytetem – będzie to dawało realne podstawy do tego, by potwierdzić rok 2015 jako moment, w którym Stadion Narodowy osiągnie dodatni wynik operacyjny. Mamy też wraz z zespołem pełną świadomość tego, że pozostałe miesiące tego roku będą dla nas ogromnym  wyzwaniem pod względem zarządzania i możliwości przychodowych" - mówi Marcin Herra, prezes PL.2012+TJ/PL.2012

Więcej na ten temat


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia