Parku nie oddamy

14.10.2013
Sobotni protest przeciwko planowanemu przebiegowi Trasy Świętokrzyskiej, czego skutkiem będzie zniszczenie połowy jedynego parku przy Kawęczyńskiej zgromadził kilkaset osób.

To jest nasz park - protesk mieszkańów
To jest nasz park

Na pikietę zorganizowaną przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów" odpowiedzieli licznie mieszkańcy Michałowa i Szmulowizny, studenci pobliskiej wyższej uczelni oraz liczni sympatycy tej nieco zapomnianej części Warszawy, dla których sobotni protest był okazją aby po raz pierwszy gościć w tym niewielkim, aczkolwiek bardzo uroczym parku.

Niestety, miejsce to może zmienić się nie do poznania, gdyż przyjęty do realizacji projekt budowy Trasy Świętokrzyskiej zakłada zniszczenie połowy obszaru parku oraz wycinkę około 200 drzew.

W przygotowanej przez organizatorów ulotce czytamy:

"My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, stanowczo sprzeciwiamy się realizacji budowy Trasy Świętokrzyskiej według projektu złożonego Wojewodzie przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Za skandal uważamy fakt, że projekt przebiegu tak istotnej inwestycji nie został poddany szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

Zaplanowany przebieg Trasy powoduje istotne szkody dla okolicznych mieszkańców, środowiska naturalnego oraz historycznej, zabytkowej zabudowy Michałowa i Szmulowizny położonej wokół Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul Kawęczyńskiej.

W szczególności planowany przebieg Trasy spowoduje:

1. degradację jednego z dwóch istniejących terenów parkowych Pragi Północ oznaczonego w Studium Zagospodarowania Przestrzennego jako zieleń parkowa. Pod budowę trasy ma zostać przeznaczona około 1/3 powierzchni tego terenu, wycięciu ulegnie kilkadziesiąt starych drzew, pozostała część terenu parkowego utraci swą atrakcyjność rekreacyjno-wypoczynkową ze względu na uciążliwości wywołane bezpośrednią bliskością Trasy.

2. zniszczenie części zabytkowej XIX w. zabudowy poprzemysłowej Młyna Mienia przy ul. Objazdowej. Część zabudowy ma być wyburzona, natomiast rewitalizacja  najcenniejszego budynku - spichlerza będzie utrudniona ze względu na jego położenie w bezpośredniej bliskości planowanej trasy. Hałas, zanieczyszczenia i drgania wywołane przez Trasę spowodują prawdopodobnie dalszą szybką degradację tego cennego obiektu.

3.   istotne negatywne oddziaływanie (hałas, drgania, zanieczyszczenia) na teren, na którym położone są XIX w. zabytkowe fabryczne zabudowania tzw. Drucianki, szkoła - Liceum Ogólnokształcące oraz zespół boisk sportowych przy ul. Kawęczyńskiej obecnie zmodernizowany nakładem 13,5 min zł;

4.   istotne negatywne oddziaływanie (hałas, drgania, zanieczyszczenia) na teren zabudowy mieszkaniowej przy ul.  Kawęczyńskiej oraz na sam zabytkowy obiekt Bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej, a także na cały teren Michałowa stanowiący strefę ochrony konserwatorskiej  Stołecznego Konserwatora Zabytków;

5. zaburzenie układu urbanistycznego ul. Kawęczyńskiej poprzez przecięcie jej przebiegu przez Trasę Świętokrzyską;

6. zaburzenie kameralnego charakteru tej części Pragi poprzez zaplanowanie połączenia Trasy z ul. Objazdową oraz ul.  Podlaską i ul. Otwocką, co spowoduje gwałtowny wzrost natężenia ruchu  samochodowego na tych ulicach (utworzenie przejazdów Nowokijowska - Radzymińska).  Działanie takie jest niezgodne z Projektem Strategii Transportowej dla Warszawy, gdzie w strefie centralnej  (wewnątrz obwodnicy  Śródmieścia) planuje się  ruch uspokojony. Rozwiązania te tworzą także dodatkowe zagrożenia ze względu na  lokalizację  przy  ul.  Otwockiej  3 Zespołu  Szkół    a w przypadku ul. Objazdowej dla obiektów wymienionych w pkt. 3 . Pragniemy zwrócić uwagę, że połączenie Trasy Świętokrzyskiej z ulicą Radzymińska zaplanowane jest w projekcie przebiegu Trasy Tysiąclecia oraz poprzez ulicę Markowską.

Żądamy:
1. Wstrzymania realizacji obecnego projektu budowy Trasy
2. Przeprowadzenia ponownej analizy oddziaływania tej inwestycji na środowisko
3. Szerokich konsultacji społecznych w sprawie przebiegu i parametrów technicznych Trasy."

Stanowisko inwestora

"Niestety, całkowite ominięcie tego terenu jest niemożliwe, dlatego, że warunki techniczne dotyczące projektowania takich dróg stawiają duże ograniczenia projektantom" - tłumaczy Agata Choińska, rzecznik prasowy Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Problem przybliża nieco inna rzecznik ZMiD - Małgorzata Gajewska mówiąc o wariancie zakładającym ominięcie parku: "Trasa Świętokrzyska posiadałaby nieprawidłowe łuki".

Przy takim stanowisku inwestora szansa na uratowanie jednego z dwóch parków na terenie Pragi Północ i terenów wpisanego do rejestru zabytków Młyna Michla wydają się na dziś bardzo niewielkie.

Rekompensata


Mieszkańcom obiecano jako rekompensatę wykonanie nowych zasadzeń na zachowanym po wybudowaniu trasy niewielkim fragmencie parku...


TJ

Więcej informacji


Galeria


Fragment planu sytuacyjnego z przebiegiem Trasy Świętokrzyskiej przez park przy ulicy Kawęczyńskiej [żródło: SISKOM] To jest nasz park - pikieta w parku przy KawęczyńskiejTo jest nasz park - pikieta w parku przy KawęczyńskiejTo jest nasz park - pikieta w parku przy KawęczyńskiejTo jest nasz park - pikieta w parku przy Kawęczyńskiej

Wasze komentarze

64x64

do qqłka napisał:

A czy przez ogród Krasińskim będzie biegła trasa szybkiego ruchu? Tutaj chodzi o coś więcej!
2013-10-15 08:27
64x64

qqłka napisał:

Tyle hałasu o kilkadziesiąt drzew? W ogrodzie Krasińskich wycięli 300 i nic nie stracił ze swojego uroku. Przestańcie bić pianę.
2013-10-15 08:21

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia