Ostateczna likwidacja Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych

Dodano: 01.09.2015, modyfikacja: 01.09.2015
W Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Ignacego Rylskiego "Hańczy" przy Kawęczyńskiej 12 nie odbyło się dziś uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Szkoła jest i pozostanie zamknięta, gdyż uchwałą nr LIII/166/2014 podjętą przez Radę Warszawy placówka oświatowa została zlikwidowana.

Budynek zamkniętego gimnazjum na Pradze Północ15 lat gimnazjum

Gimnazjum dla dorosłych rozpoczęło działalność w roku 2000 jako następca istniejącej pod tym adresem od 1991 roku Szkoły Podstawowej nr 16 dla Dorosłych.

Wszyscy za likwidacją

5 kwietnia 2013 roku radni z Pragi Północ zdecydowali się przychylić do wniosku charyzmatycznej dyrektor Katarzyny Malawko i opowiedzieli się w głosowaniu za likwidacją Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płka Zygmunta Ignacego Rylskiego "Hańczy" w Warszawie, ul. Kawęczyńska 12 z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać, że: "Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Ignacego Rylskiego „Hańczy” mieści się w  przedwojennym budynku przy ul. Kawęczyńskiej 12. Obiekt jest zlokalizowany w projektowanym pasie drogowym Al. Tysiąclecia – docelowo przeznaczony do rozbiórki. Wymaga kapitalnego remontu, łącznie z wymianą stropów i konstrukcji dachu, okien oraz skorodowanych i przestarzałych instalacji sanitarnych i energetycznych  oraz podłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pogarszający się od wielu lat stan budynku nie pozwala
na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczącym się tam słuchaczom oraz pracownikom szkoły (ostatnie piętro budynku jest wyłączone z użytkowania, bardzo często mają miejsce awarie przestarzałej instalacji grzewczej – ogrzewanie obiektu z własnej kotłowni węglowej). Koszty eksploatacyjne obiektu są bardzo wysokie, a remont bezcelowy
z uwagi na przewidywaną rozbiórkę, jak również ze względu na ogromne koszty
(szacunkowa kwota to ok. 5 500 000 zł.). Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w roku 2012 zamknął się kwotą 957 575 zł.

Liczba chętnych do nauki w Gimnazjum dla Dorosłych nr 69 systematycznie spada, podobnie jak ich frekwencja na zajęciach. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w gimnazjum rozpoczęło 179 uczniów w 8 oddziałach, po pierwszym semestrze pozostało 121 uczniów w 7 oddziałach. W roku szkolnym 2013/2014 nie dokonano naboru do klasy pierwszej.

Stosownie do art. 59 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty do czasu planowanej likwidacji szkoły tj. do 31 sierpnia 2015 r. obecni słuchacze mają możliwość kontynuowania nauki i jej ukończenia w tym Gimnazjum. Gimnazjum nr 69 nie jest jedyną w Warszawie placówką oświatową spełniającą określone wymogi kształcenia i oczekiwania zainteresowanych nauką osób dorosłych. Potencjalni słuchacze gimnazjum  dla dorosłych, mogą kształcić się w trzech tego typu szkołach publicznych tj. Gimnazjum dla Dorosłych nr 158 w Centrum Kształcenia Ustawicznego  nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych nr 159 w Centrum Kształcenia Ustawicznego  nr 3, Gimnazjum dla Dorosłych nr 160 w Centrum Kształcenia Ustawicznego  nr 5.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXXIX/123/2013 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Rylskiego „Hańczy” w Warszawie, ul. Kawęczyńska 12.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa – Praga Północ - Targówek- Białołęka oraz Komisja Międzyzakładowa Nr 517  NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Pracowników Oświaty i Wychowania w Warszawie i Forum Związków Zawodowych Branża Nauki, Oświaty i Kultury, nie zgłosiły sprzeciwu w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk. Zygmunta Ignacego Rylskiego "Hańczy" w Warszawie.

W dniu 11 lipca 2013 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr LXI/1705/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk. Ignacego Rylskiego „Hańczy” w Warszawie, ul. Kawęczyńska 12. Słuchacze szkoły zostali skutecznie zawiadomieni o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Ignacego Rylskiego "Hańczy". W ustawowym terminie zawiadomiono również Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, który pismem z dnia 25 listopada 2013 roku wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk. Ignacego Rylskiego "Hańczy".   

Los budynku nieznany

Budynek z chwilą likwidacji szkoły został przejęty przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze Północ. Jakie będą jego dalsze losy trudno dziś powiedzieć.
   

TJ

Więcej na ten temat


Obiekty


Instytucje


Galeria


Gimnazjum na Kawęczyńskiej zostało zlikwidowane

Wasze komentarze

64x64

szok napisał:

Cwaniara niesamowita. Założyła sobie osobistą szkołę. z kim trzeba,to w danej chwili kumplowała,a jak już nie miał wpływów,to nic nie znaczył. Robiła wokół siebie atmosferę niemalże geniusza,a nie miała uprawnień do bycia dyrektorem,bo nie miała odpowiedniego wykształcenia.Studia skończyła dopiero wtedy,kiedy się dopatrzyli i chcieli ją wywalić. Teraz,kiedy prawdopodobnie osiągnęła wiek emerytalny,okazuje się,że ta cudowna szkoła nie ma racji bytu.
2015-09-12 14:18

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia