Otwocka 3

Otwocka 3 w WarszawieUlica Otwocka 3 - budynek Szkoły Podstawowej nr 354 im. Adama Asnyka i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Kompleks budynków oświatowych wzniesiono w obrębie ulic: Siedleckiej, Otwockiej i Łochowskiej w latach 1926-1927 według projektu Konstantego Sylwina Jakimowicza na potrzeby publicznych szkół powszechnych nr 57, 126, 130 i 192. W jego skład wchodzą dwa budynki szkolne od strony Otwockiej, połączone skrzydłem mieszczącym salę gimnastyczną oraz dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli: przy Łochowskiej 40 oraz Siedleckiej 29.

12 lutego 1928 roku do nowego gmachu z drewnianego baraku przy Ząbkowskiej 43 przeniesiono szkołę nr 126. Zajęła ona wraz ze Szkołą Powszechną nr 57 prawe skrzydło budynku od ulicy Łochowskiej. Lewo skrzydło od Siedleckiej zajęli uczniowie szkół nr 130 i 192.

Na Otwocką 3 została również przeniesiona w 1927 roku z Nieporęckiej 4 Szkoła Zawodowa Wieczorowa nr 6.

Szkoła była doskonale wyposażona. Istniały m.in. pracownie: gospodarstwa domowego, robót (zajęć technicznych) z zakresu stolarstwa, ślusarstwa, introligatorstwa, zabawkarstwa i wykonywania pomocy naukowych, gabinet lekarski, gabinet psychologa, radiowęzeł i biblioteka, w świetlicy wyświetlano filmy i przeźrocza. Działały tu liczne organizacje społeczne, m.in. PCK, harcerstwo i kółka zainteresowań. Szkoła miała charakter eksperymentalny, często odwiedzali ją pedagodzy i uczeni z zagranicy.

17 stycznia 1932 roku Szkole Powszechnej nr 126 nadano imię XIX-wiecznego poety i społecznika, uczestnika Powstania Styczniowego Adama Asnyka.

Pod koniec września 1939 roku budynek szkoły przy ulicy Otwockiej 3 został zajęty przez Niemców, którzy urządzili w nim m.in. szpital i koszary Schutzpolizei. Uczniowie z Otwockiej, m.in. ze szkoły nr 192 kontynuowali naukę początkowo w szkole przy Kawęczyńskiej 2, a następnie w prywatnych mieszkaniach, jak i w podziemiach Bazyliki, gdzie już przed wojną funkcjonowało tzw. "Oratorium". Tajne nauczanie skończyło się we wrześniu 1944 roku, kiedy to do czerwca 1945 podziemia Bazyliki stały się główną siedzibą szkół z Otwockiej 3. Ksiądz Oleksy w tym trudnym powojennym czasie był współorganizatorem chłopięcego chóru kościelnego, prowadzonego przez księdza Kochańskiego, człowieka oddanego całym sercem młodzieży. Był znakomitym organizatorem zajęć pozaszkolnych np. gier i turniejów sportowych odbywających się w podziemiach bazyliki i na boisku Oratorium. Uczniowie odbywali wycieczki za miasto np. nad rzekę Świder i mieli wiele innych interesujących zajęć.

Uczniowie Szkoły Zawodowej Wieczorowej nr 6 przez okres okupacji kontynuowali naukę początkowo w szkolę Rzemieślniczo-Przemysłowej przy Szerokiej 26 (ks. I. Kłopotowskiego), następnie w budynku Seminarium Duchownego przy Kawęczyńskiej 49 oraz w szkole przy Ząbkowskiej 43. W tym trudnym okresie szkołę ukończyło 468 absolwentów.

W czasie kiedy podziemia Bazyliki stały się siedzibą szkół, budynek przy Otwockiej 3 pełnił funkcję Ratusza Warszawy. Był główną siedzibą władz miejskich stolicy. Pracowało tu wtedy około 3000 osób. Fakt ten przypomina wmurowana około 1950 roku tablica pamiątkowa przed wejściem do budynku.

Uczniowie wrócili do swojej szkoły we wrześniu 1945 roku i do 1947 roku istniał taki podział jak przed wojną - czyli cztery szkoły powszechne o nr 57,126,130 192 rozmieszczone w dwóch skrzydłach budynku.

W 1947 roku na bazie Szkoły Powszechnej nr 130 utworzono "jedenastolatkę" o dość złożonej nazwie: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Dopiero w 1952 roku szkoła ta osiągnęła pełny jedenastoletni wymiar: siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech klas licealnych.

W ramach reformy ustroju oświatowego utworzono w 1958 roku XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Wkrótce Liceum wzbogaciło się o popiersie pierwszego króla Polski. W 1968 roku XXXI LO im. Bolesława Chrobrego zostało połączono z XX LO im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Objazdowej 3. W wyniku połączenia siedzibą połączonych liceów stał się budynek przy Objazdowej 3, gdzie przeniesiono i ustawiono na cokole przed wejściem popiersie Bolesława Chrobrego. Połączone szkoły nazwano XX Liceum im. Bolesława Chrobrego.

Miejsce po XXXI LO im. Bolesława Chrobrego na Otwockiej zajęli w 1971 roku uczniowie Liceum Ekonomicznego nr 9, które wcześniej jako Technikum Łączności nr 2 funkcjonowało w budynku dawnego seminarium przy Kawęczyńskiej 49.

W latach lat 60. Szkoła Podstawowa nr 192 została połączona ze szkołą nr 126 i została wygaszona. W tym samym okresie Szkoła Podstawowa nr 57 po zmianie numeru na 256 również została połączona ze "126" im. Adama Asnyka i przestała istnieć.

W latach 1991-1992 przeprowadzono remont pomieszczeń Liceum Ekonomicznego nr 9. Po jego zakończeniu w 1992 roku utworzono Liceum Handlowo-Kupieckie nr 1, które wraz z Liceum Ekonomicznego nr 9 tworzyło Zespół Szkół nr 8.

1 września 1999 roku w wyniku reformy edukacji powstało Gimnazjum nr 32, a Szkoła Podstawowa nr 126 ostatecznie wygasła w 2002 roku.

W 2002 roku do Zespołu Szkół nr 8 dołączyło Technikum Ekonomiczne nr 9, XIX Liceum Profilowane i 4-letnie Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych nr 3. Kolejna szkoła - 3-letnie Liceum Handlowe dla Dorosłych nr 2 zasiliła Zespół Szkół nr 8 w 2004 roku.

W dniu 1 października 2004 roku Gimnazjum nr 32 otrzymało imię Adama Asnyka i sztandar szkoły. Oficjalne uroczystości odbyły się w dniu 22 lutego 2005 roku.

W związku z braku zainteresowania wśród gimnazjalistów nauką w Zespole Szkół nr 8 w dniu 19 listopada 2007 roku podjęto uchwalę nr XII/80/07 o przeniesieniu z dniem 1 września 2008 roku Zespołu Szkół nr 8 na ulicę Ratuszową 13. Na Ratuszowej kontynuowali naukę uczniowie następujących szkół: Technikum Ekonomicznego nr 9, Technikum Handlowego Nr 1 oraz Liceum Profilowanego.

W związku z postępującym niżem demograficznym wśród absolwentów gimnazjów oraz uwzględniając spadający nabór do XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, podjęto w 2012 roku uchwałę o połączeniu XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 im. Adama Asnyka tworząc Zespół Szkół nr 112.

1 września 2012 roku w gruntownie wyremontowanym w latach 2010-2012 północnym skrzydle gmachu rozpoczęła działalność nowa Szkoła Podstawowa nr 354, która została włączona do utworzonego wcześniej zespołu szkół nr 112. 3 września w tym samym skrzydle rozpoczęła działalność przeniesiona z ulicy Sierakowskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5. Poradnia zajęła 2 i 3 piętro budynku. Jesienią tego roku na tyłach szkoły zbudowano nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

W drugiej połowie 2014 roku przeprowadzono prace budowlane polegające m.in. na przebudowie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia (blachą cynkowo-tytanową) budynku szkoły, zaplecza szkoły, sali gimnastycznej oraz modernizacji 2 tarasów. Została również wymieniona instalacja odgromowa budynku, rynny i rury spustowe oraz zmodernizowana instalacja powietrzna wraz z oddymianiem klatki schodowej.

15 grudnia 2014 roku na ścianie szkoły od ulicy Łochowskiej powstał mural.

W związku w kolejną reformą edukacji likwidującą gimnazja istniejący Zespół Szkół nr 112 w 2017 roku automatycznie przestał istnieć, a Szkoła Podstawowa nr 354 otrzymała patrona. Został nim jak się nietrudno domyślić Adam Asnyk.

W październiku 2018 roku cały kompleks budynków, wcześnie ujęty w gminnej ewidencji zabytków (Otwocka 3 i dwie dawne kamienice dla nauczycieli przy Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40) został wpisany do rejestru zabytków. Wkrótce po tym wydarzeniu 30 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości związane z 90-leciem istnienia szkoły.

8 grudnia 2023 roku miały miejsce obchody 95-lecia istnienia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka. Szkołę odwiedzili m.in. obecni uczniowie oraz absolwenci.

Obecnie budynek jest użytkowany przez Szkołę Podstawową nr 354 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5.

TJ


Ciekawostki

  • Architekt Konstanty Jakimowicz zaprojektował m.in kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku.
  • - Jako ciekawostkę mogę dodać opowieść o tym, że podczas wojny w 126 stacjonowało wojsko niemieckie. Każdy z zajmujących mieszkania przy ulicy Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40 musiał oddać jeden pokój do, którego zakwaterowany był oficer hitlerowski. Na posesje wchodziło się za okazaniem przepustki - wspomina pan Marcin.
  • Sale szkoły jeszcze przed wojną były wykorzystywane przez wędrowny Teatr Powszechny, a pod koniec 1944 roku po utracie siedziby przy Inżynierskiej 4, przez Teatr m.st. Warszawy prowadzony przez Jana Mrozińskiego.
  • W latach 70. i 80. uczniowie szkół: SP 126 z Otwockiej 3 i SP 30 z Kawęczyńskiej 2 prowadzili "świętą wojnę". - Brałem udział w jednych z obrad rozmów pokojowych w Bazylice. Po kilkoro uczniów z obu szkół, po jednym bodajże nauczycielu, siostry, ksiądz czy nawet proboszcz... - wspomina pan Jarosław.
  • W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w gmachu zlokalizowano też tymczasowo Szkołę Podstawową nr 30, przeniesioną tu na czas remontu budynku przy ul. Kawęczyńskiej.
  • W trakcie uroczystości 90-lecia szkoły artystka - Zofia Kubicka wręczyła wykonaną przez siebie płaskorzeźbę przedstawiającą patrona szkoły - Adama Asnyka.
  • Przedwojennym absolwentem tej szkoły był Alfred Zieliński, ps. "Mikrus", żołnierz VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okręgu AK. Kapitan Alfred Zieliński zmarł w styczniu 2024 roku na kilka dni przed swoimi 101. urodzinami.

Więcej na ten temat


Obiekty


Instytucje


Galeria


Szkoła przy Otwockiej 3Szkoła przy Otwockiej 3

Wasze komentarze

64x64

Robert Bugaj napisał:

Jestem w posiadaniu zdjecia w calkiem dobrym stanie :) w tytule mozna przeczytac iz jest to: XXXI LO im. Bolesława Chrobrego Warszawa ul. Otwocka 3 Na zdjeciu mozna odnalezc kadre wychowacza jak rowniez uczniow klasy XI a i klasy XI b = czyli dwie klasy na 1 zdjeciu Rok szkolny 1966/67
2022-03-30 12:44
64x64

Joanna S. napisał:

Mój rocznik zaczynał w 1967 w Szkole Podstawowej 126 im. A. Asnyka w budynku od Łochowskiej. W budynku od ul. Siedleckiej mieściła się druga Szkoła Podstawowa nr 256 - nie pamiętam jakiego imienia. W 1970 r. (byłam wówczas w 4 klasie) połączono obie szkoły w Szkołę Podstawową nr 126 im. A. Asnyka, ale umieszczono ją w budynku od Siedleckiej. Wtedy też w budynku od Łochowskiej powstało (lub zostało przeniesione z innego miejsca) Technikum Łączności, a później Liceum Ekonomiczne. Skończyliśmy Szkołę Podstawową 126 w 1975 r.
2018-11-29 22:04
64x64

Mirosława Sutkowska napisał:

Jest trochę nieścisłości. W skrzydle bliżej ul. Łochowskiej znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 126 im Joliot Curie (zajmowała I i II piętro). III piętro zajmowała Szkoła Podstawowa nr 57 im. Adama Asnyka. W roku (chyba) 1963 połączono szkoły i była tam Szkoła Podstawowa nr 126 im. Adama Asnyka. Mój rocznik skończył ją w 1968 roku, więc nie mogło tam być wtedy żadnego liceum
2017-12-03 18:02

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia