Kordeckiego 54

Kordeckiego 54 w WarszawieUlica Augustyna Kordeckiego 54 - budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Piętrowy budynek w obrębie ulic: Pułtuska, Kordeckiego i Nasielska został wzniesiony w latach 1931-1933 na potrzeby Szkoły Powszechnej nr 54 jako szkoła-pomnik w 100. lecie bitwy pod Olszynką Grochowską.

Prywatny, ale budowany z myślą o celach oświatowych budynek powstał m.in. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Grochowa dla 7-klasowej szkoły powszechnej nr 54. Budynek posiadał boisko, dwie duże sale rekreacyjne, salę zajęć praktycznych, salę gimnastyczną, salę przyrodniczą, pokoje nauczycielskie, gabinet lekarski, izbę harcerską, sale jadalną, ogródek dla szkolnych upraw oraz 14 dużych pełnych światła sal lekcyjnych. Kierownikiem tej najnowocześniejszej wówczas szkoły na Grochowie został Piotr Malanowski.

W 1933 roku szkoła nr 54 otrzymała imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej oraz sztandar ufundowany przez mieszkańców Grochowa. Opiekę nad nią objęło Towarzystwo Przyjaciół Grochowa.

Wkrótce w tych murach rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna nr 92. Jej kierownikiem został Apolinary Korejwa.

W 1935 roku przy Kordeckiego 54 rozpoczęli naukę uczniowie Szkoły Wieczorowej dla Dorosłych i Młodocianych nr 11. Kierownikiem tej placówki został kierownik szkoły 54 - Piotr Malanowski.

W 1939 roku w budynku należącym do Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawa ulokowały się kolejne Szkoły Powszechne nr 167 i 168.

Od 1 września 1939 roku Szkoły Powszechne nr 92 i nr 167 miały opuścić budynek i przeprowadzić się do nowej siedziby w nowoczesnym budynku przy ulicy Boremlowskiej 6/12 jednak wybuch wojny pokrzyżował te plany.

Wiosną 1941 cały budynek został zajęty przez kompanię Wehrmachtu. Nowy kierownik Jan Stępień, który zastąpił zmarłego Piotra Malanowskiego zorganizował tajne nauczanie. Szkoła nr 54 prowadziła dalej zajęcia przy ulicy Igańskiej 5 i Krypskiej 39 a szkoła nr 168 przy ul. Żółkiewskiego 15 i Mlądzkiej 10, zaś szkoły 92 i 167 najprawdopodobniej w "Dworku Grochowskim" przy Grochowskiej 64.

Od jesieni 1944 roku budynek był ponownie użytkowany przez cztery powyższe szkoły oraz nowopowstałe VI Miejskie Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Powstańców Warszawy (do września 1945). Swoją siedzibę miał tu także Komitet Obywatelski XVII Komisariatu "Pomoc Warszawie" utworzony we wrześniu 1944 roku głównie przez działaczy PPS-WRN. Od września 1945 szkoły nr 92 i 167 przeniosły się na ul. Boremlowską 6/12.

W roku szkolnym 1946/47 kilka sal w budynku zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 163, którzy dotychczas zajmowali kilka mieszkań przy Grochowskiej 131. Z uwagi na trudne warunki przy Kordeckiego już w 1948 roku opuścili budynek przenosząc się do kamienicy przy Tarnowieckiej 55.

W 1947 roku decyzją ówczesnych władz szkołę nr 54 pozbawiono prawa używania imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej, a sztandar został ukryty przez jej pracowników.

Około 1947 roku Departament Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki powierzył Lechowi Miklaszewskiemu - nauczycielowi warszawskiej Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej, organizację i kierownictwo Publicznej Niższej Szkoły Muzycznej nr 54, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Kordeckiego 54. W 1950 roku po upaństwowieniu szkolnictwa artystycznego Publiczna Niższa Szkoła Muzyczna nr 54 zmieniła swoją nazwę na Państwową Szkołę Muzyczną nr 3. W 1955 roku Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej wraz z Wydziałem Oświaty przekazali szkole samodzielny lokal w budynku przy ulicy Grochowskiej 194/196.

W 1961 toku Szkoła Podstawowa nr 168 zajmująca pierwsze piętro przy Kordeckiego 54 został wygaszona. Uczniowie kontynuowali naukę w szkołach m.in. przy Boremlowslkiej 6/12 i Grenadierów 30A.


W 1964 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 168 otrzymali nowy budynek przy Zwycięzców 44 na Saskiej Kępie.

W 1972 roku Szkoła Podstawowa nr 54 została przeniesiona na ul. Afrykańską 11, gdzie w 1984 roku przywrócono jej dawne imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej. Szkoła zakończyła działalność w 2004 roku.

Po przeniesieniu podstawówki na Afrykańską w dawnym gmachu mieściły się I Liceum Ogólnokształcące dla pracujących tzw. grochowska Sorbona.

Około 1990 roku cześć sal zajęła szkoła specjalna przeniesiona z ulicy Grochowskiej 365.

W 2005 roku w dokonano likwidacji następujących szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Kordeckiego 54.

- V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – szkoła bez uczniów, z uwagi na brak chętnych, nie udało się przeprowadzić naboru do klas pierwszych.

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13 – od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, nie będzie naboru uczniów do klas pierwszych. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, Al. St. Zjednoczonych 24, od 1 września 2005 roku utworzona zostanie w nim Zasadnicza Szkoła Zawodowa i włączona do ww. zespołu szkół,

- I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu.

- XLII Liceum Profilowanego - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, nie będzie naboru uczniów do klas pierwszych. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, Al. St. Zjednoczonych 24, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu.

- LIV liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu.

W 2011 roku przeprowadzono remont elewacji budynku.

Od 1 września 2014 roku na Siennicką 40 została przeniesiona działająca na piętrze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16.

W związku z wprowadzoną reformą oświaty, z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum Specjalne Nr 97 został wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 zostało zlikwidowane.

25 września 2019 roku na ogrodzeniu szkoły od strony ulicy Pułtuskiej, vis a vis kamienicy nr 12/14 odsłonięto tablicy pamiątkowej poświęconej znajdującej się tu podczas wojny wytwórni materiałów wybuchowych.

Obecnie budynek użytkuje Zespół Szkół Specjalnych Nr 90, który tworzą następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 6

Placówki te pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia na czterech etapach edukacyjnych, uczeń może realizować naukę do 23 roku życia.

25 września 2019 roku na ogrodzeniu szkoły od strony ulicy Pułtuskiej odsłonięto tablicę pamiątkową konspiracyjnej wytwórni materiałów wybuchowych przy Pułtuskiej 14.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Więcej na ten temat

  • Kierownik szkoły nr 54 - Piotr Malanowski został zamordowany w Katyniu.
  • - Kiedy na początku lat 60. XX wieku do szkoły zaczęło chodzić więcej dzieciaków z nowych domów na boisko zaadaptowano plac pomiędzy ulicami Kordeckiego, Nasielską, Osowską i Wspólną Drogą (sami ustawialiśmy tam bramki, a zimą wylewaliśmy lodowisko). Dziś na tym miejscu stoją bloki rodzin wojskowych i policjantów postawione na przełomie lat 70. i 80. XX w. - wspomina absolwent szkoły.
  • W szkole wydawana była gazetka szkolna "Grochówka".
  • Do liceum uczęszczało sporo ludzi, których w czasie stanu wojennego pousuwano z innych szkół.
  • Znanym absolwentem szkoły jest Andrzej Kieruzalski ps. "Flis" twórca harcerskiego zespołu Gawęda.

Więcej na ten temat


Obiekty


Instytucje


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia